nieuws

Raad van State beslist over bouwplan Oolder Veste in het Maasdal

bouwbreed

Mag nu wel of niet worden gebouwd in het winterbed van de Maas. De Raad van State kreeg gisteren twee zaken voorgelegd. De landsadvocaat pleitte voor de bouw van Oolder Veste met 800 huizen bij Roermond. Rijkswaterstaat geeft echter geen toestemming voor bebouwing in het Sleydal in diezelfde rivier.

Het hoogste rechtscollege moet nu de knoop doorhakken. De gemeente Roermond stapte samen met Rijkswaterstaat naar de Raad van State toen de rechtbank Roermond vorig jaar besliste de vergunning voor het zandbed in de Maas te vernietigen. De ophoging zou de basis moeten vormen voor de woonwijk Oolder Veste, waarin 800 woningen zijn gepland.

Projectontwikkelaar Stienstra die de huizen wil bouwen, claimt nu al 42 miljoen gulden aan kosten te hebben gemaakt. Het Rijk kan dan ook een miljoenenclaim verwachten als de rechters onverhoopt alsnog een streep door de plannen halen.

Oud plan

Tijdens de zitting van gisteren werd duidelijk dat het Rijk nu nooit toestemming meer verleent voor een nieuwe woonwijk in het winterbed van een rivier. Dat is vastgelegd in de nota ‘Ruimte voor de Rivier’ die vijf jaar geleden van kracht werd. In het geval van Oolder Veste gaat het echter om een ‘oud’ plan dat onder de overgangsregeling van de wet valt.

Het plan is samen met nog acht pijplijnplannen door de betrokken partijen in 1996 opnieuw tegen het licht gehouden. Drie recreatieprojecten zijn toen geschrapt, maar het plan Oolder Veste bleef overeind mits het overstromingsgevaar zou worden ingeperkt tot een keer in de 1250 jaar. De gemeente Roermond zou niet over alternatieve locaties beschikken en het maatschappelijk belang zou te groot zijn.

Onduidelijk

De Vereniging Watersnood Herten is het daar helemaal niet mee eens. Zij vindt dat de herafweging in 1996 op een onduidelijke criteria heeft plaatsgevonden en twijfelen überhaupt of de plannen serieus zijn heroverwogen.

Curieus genoeg kregen de rechters gisteren ook een bouwplan in het Sleydal voorgelegd. In dat geval staat Rijkswaterstaat niet achter de bouwplannen omdat het hier niet om een belangrijk ‘pijplijnplan’ gaat.

De Raad van State doet binnen drie maanden uitspraak.

Reageer op dit artikel