nieuws

Provincie werkt aan rondweg Leeuwarden

bouwbreed

De provincie Friesland werkt momenteel vier mogelijke tracés uit die moeten leiden tot een noordwestelijke rondweg rond Leeuwarden. Het verkeer in de Friese hoofdstad loopt meer en meer vast. Door niet-bestemmingsverkeer rond de stad te leiden, denkt men de problemen het hoofd te kunnen bieden.

De nieuwe weg komt tussen Stiens en de N383 ter hoogte van Marssum te lopen. Die keuze is volgens projectleider Y. Visser logisch, omdat het verkeer bij Marssum op de A31 richting Harlingen kan komen. Ook sluit de noordwest tangent dan aan op de zuidelijke rondweg vanaf Marssum richting Werpsterhoek (Leeuwarden-Zuid) die binnenkort wordt aangelegd.

De provincie is al sinds 1999 bezig met tracéonderzoek naar de noordwestelijke rondweg. Samen met alle betrokken partijen zijn er negen varianten opgetekend, waarvan er het afgelopen jaar vier zijn uitgewerkt. Voor die varianten wordt een milieueffectrapportage (mer) uitgevoerd. Volgend jaar juni zijn die afgerond, denkt Visser.

Vervolgens wordt een voorkeur uitgesproken door het provinciebestuur. Eind 2002 wordt die vastgesteld.

Daarna starten de voorbereidingen voor de aanleg. In 2006 is de nieuwe rondweg klaar, zo is de verwachting.

Reageer op dit artikel