nieuws

Plan winning grind uit Grensmaas op helling

bouwbreed

De provincie Limburg wil de hoeveelheid grind die kan worden gewonnen uit de Grensmaas, beperken. Een principeakkoord tussen de overheid en het consortium van grindwinners over het budgettair neutraal uitvoeren van de beveiliging van het gedeelte van de Maas tussen Maastricht en Roosteren is hiermee van de baan.

Het consortium, met daarin de bedrijven Geo Control, L’Ortye Stein, Boskalis, Ham-Van Oord Werkendam, Ballast Nedam Baggeren en Van den Biggelaar, rekende op de winning van minimaal 60 miljoen ton grind en 15 miljoen ton beton- en metselzand. Dat was nagenoeg voldoende om de kosten van beveiliging tegen hoog water en natuurontwikkeling te financieren. Die werden begroot op 1,2 miljard gulden.

De provincie wil nu een alternatief plan, omdat voor de grootschalige grindwinning onvoldoende draagvlak is gevonden onder de bevolking. Gezocht wordt naar varianten die minder oppervlakte vergen en de duur en hinder van de winning van grind beperken. Woordvoerder Van Tankeren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft daarbij aan dat verantwoordelijk staatssecretaris De Vries geen enkele concessie wil doen op het gebied van de veiligheid. Ook houdt zij Limburg aan de winning van ten minste 43 miljoen ton grind, zoals eerder in een taakstelling vastgelegd.

Klein gat

Van Tankeren sluit niet uit dat de winning van minder grind betekent dat elders op de Maaswerken moet worden bezuinigd. “Ondanks de principeovereenkomst zat er nog een klein gat in de financiering. Als minder grind wordt gewonnen, kan dat groter worden. De bedoeling blijft een plan te maken dat budgettair neutraal is. “Extra geld heeft staatssecretaris De Vries niet. Bovendien zou ‘Brussel’ dat uitleggen als een verkapte subsidie aan grindwinners en dus afkeuren. Lukt het niet de kosten uit grindwinning te betalen, dan moet een oplossing worden gevonden binnen de begroting voor de totale Maaswerken”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel