nieuws

Opslag gevaarlijke stoffen rampzalig

bouwbreed Premium

Bij zestien van vijfentwintig opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen, onderzocht door de Inspectie Milieuhygiëne van VROM, is sprake van onvoldoende handhaving door het bevoegd gezag. Acht ondernemingen voldeden niet eens aan de basisvoorwaarden uit de brandbeveiligingsrichtlijn CPR 15-2. Calamiteitenplannen zijn verouderd of ontbreken. Veel bedrijven slaan meer en andere gevaarlijke stoffen op dan toegestaan.

Met de brandbeveiliging van de opslag van gevaarlijke stoffen is het slecht gesteld. Dat bleek op een studiedag van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

Op pagina 7:

Brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen een ramp.

Reageer op dit artikel