nieuws

NMa past voor onderzoek naar aanbesteding HSL

bouwbreed

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft nagelaten onderzoek te doen naar mogelijke prijsafspraken tussen aannemerscombinaties die inschreven op onderbouw van de HSL-Zuid.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had daar om gevraagd omdat de biedingen niet alleen opmerkelijk veel hoger waren dan de ramingen, maar ook opvallend dicht bij elkaar lagen. Minister Netelenbos maakte dit gisteren bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het antwoord op de vraag waarom de NMa niet op haar verzoek is ingegaan, moest ze de Kamer schuldig blijven. Ze wees erop dat de kartelpolitie zelfstandig opereert en dus eigen prioriteiten stelt. Volgens ingewijden mist echter de NMa voldoende deskundigheid om de calculaties na te lopen.

Vorig jaar zomer heeft Netelenbos het definitieve contract gesloten voor de onderbouw van de hogesnelheidslijn van Amsterdam via Rotterdam naar de Belgische grens. De bouwsom van 4,4 miljard gulden is 600 miljoen meer dan was geraamd. Aanvankelijk zaten de aannemersconsortia echter nog 1,4 miljard hoger.

De minister wilde daarom de aanbesteding van een deel van het tracé overdoen en buitenlandse bedrijven uitnodigen met biedingen te komen. De Raad van Arbitrage dwong haar echter opnieuw te gaan praten met de deelnemers aan de eerste aanbestedingsprocedure.

CDA en VVD vroegen minister Netelenbos de NMa in te schakelen voor een onderzoek naar de gang van zaken rond de aanbesteding van de onderbouw van de HSL-Zuid. CDA-kamerlid Leers sprak het vermoeden uit dat de deelname van veel grote Nederlandse bedrijven in de verschillende consortia ertoe heeft geleid dat geen sprake was van echte concurrentie.

Minister Jorritsma heeft in een ander debat de Kamer gisteren op verzoek van Leers toegezegd te onderzoeken of er richtlijnen moeten komen waaraan grote conglomeraten van bedrijven moeten voldoen.

Overigens werd gisteren bekend dat het noordelijk deel van de HSL-Zuid pas halverwege 2006 in bedrijf kan worden genomen. Er is negen maanden vertraging, onder meer doordat de Kamer gisteren besloot het spoor bij Bergschenhoek dieper te leggen. De operatie kost 45 miljoen extra.

Reageer op dit artikel