nieuws

Nijmegen lanceert ambitieus waterplan

bouwbreed Premium

De gemeente Nijmegen komt met een ambitieus waterplan waarin het regen- en het rioolwater van elkaar worden gescheiden. Doel is om in 2050 tachtig procent van het regenwater dat op wegen en gebouwen valt, apart af te voeren naar oppervlaktewater. Het plan kost ongeveer 170 miljoen gulden.

In Nijmegen verdwijnt regenwater nu bijna overal rechtstreeks in het riool, waar het zich vermengt met afvalwater van huishoudens. Tijdens stortbuien loopt het riool over en loopt het vervuilde water via noodoverloopvijvers de natuur in. De overheid wil die vervuiling met de helft terugdringen. De gemeente Nijmegen wil het regenwater dat valt op het verhard oppervlak, zoals wegen, gebouwen en woonhuizen, in de toekomst gescheiden opvangen en afvoeren. Voor dit ‘afkoppelen’ van de bestaande riolering is 95 miljoen gulden nodig. Een ander onderdeel van het plan is aanleg van een tweede waterleidingnet in de nieuwe wijk Waalsprong. Het nieuwe net moet regenwater transporteren voor toiletten en wasmachines.

Reageer op dit artikel