nieuws

Milieu, arbo en kwaliteit zijn ‘uit’

bouwbreed Premium

“Niemand heeft ‘arbeidsomstandigheden’ aangevinkt. Kennelijk zijn arbeidsomstandigheden niet meer relevant. Milieueffecten, duurzaam bouwen en kwaliteitsborging zijn ‘uit’. Thema’s die wel in de belangstelling staan zijn: schade en reparatie, nieuwe betontoepassingen en het beoordelen van normen.”

Dat zei dr.ir. S.P.G. Moonen van Bureau Bouwadvies in Eindhoven op een studiemiddag over betononderzoek en de praktijk van de Betonvereniging. Moonen deed onderzoek naar het onderzoek, verricht door en voor de betonbranche in Nederland. Van de 840 aangeschreven organisaties en instellingen reageerden ongeveer 55 met de mededeling, dat zij helemaal geen onderzoek op het gebied van beton doen. 42 bedrijven en instellingen meldden in totaal 207 onderzoeksprojecten aan. De Stichting CUR is koploper met tweeënveertig studies.

Moonen rangschikte de reacties niet alleen naar inzender, maar ook naar thema’s. “Met nadruk wordt gesteld, dat de overzichten en grafieken met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd”, licht hij toe. “Een studie naar ervaringen op de bouwplaats is op dezelfde manier weergegeven als bijvoorbeeld een vierjarige studie van een promovendus. Alleen met extra informatie over het bedrijf of de instelling is het mogelijk om conclusies te trekken.”

Blinde vlekken

Toch concludeert Moonen zelf dat sprake is van enkele blinde vlekken, waarvoor het van groot belang is dat op korte termijn speciale activiteiten worden ondernomen. Voor enkele thema’s werd namelijk geen enkel actueel onderzoek aangemeld. Aan het “verbeteren van de arbeidsomstandigheden” (in de betonbranche) wordt momenteel geen enkel onderzoek gewijd. Ook “Kwaliteitsborging van de praktische toepassingen” (van beton) scoort nihil. Bij de thema’s waaraan niet veel aandacht wordt besteed, staan onder andere de esthetica (van beton), rekenmethodes voor de uitvoering en de stabiliteit, kwaliteitsborging van de organisatie en het vervangen van grondstoffen.

Volgens het onderzoek van Moonen besteedt de betonbranche zeer veel aandacht aan de ontwikkeling en toepassing van zelfverdichtend beton (“veel experimenten op de bouwplaats”), het beoordelen van normen, het vinden van nieuwe toepassingen voor beton en het ontwikkelen van systemen voor het vaststellen van schade en repareren van beton. De Betonvereniging geeft de resultaten van de inventarisatie van het betononderzoek binnenkort uit als rapport.

Propagatiefase

Voorafgaand aan de presentatie van Moonen hield prof.dr.ir. J.C. Walraven, hoogleraar betonconstructies aan de TU Delft, een lezing over de ontwikkelingen in het betononderzoek. Hij voorspelde dat veel aandacht gericht zal worden op de ‘propagatiefase’, de fase waarin reeds ontstane schade aan betonconstructies zich verder ontwikkelt.

Walraven benadrukte dat nog veel vragen over het voortschrijden van schade onbeantwoord zijn. Volgens hem zal ook het ‘monitoren’ van betonconstructies veel aandacht krijgen. Het onderzoek naar hogesterktebeton wordt minder, maar het onderzoek naar zelfverdichtend en zelfnivellerend beton zit nog in de lift.

Walraven liet ook enkele voorbeelden zien van research uit het recente verleden, bijvoorbeeld naar de optimale pakking van deeltjes in beton en de toepassing van met water verzadigde lichte toeslagkorrels. Die kunnen volgens hem ook worden toegepast in de nieuwe betonsoorten, maar dan voorzien van een speciaal oppervlak.

Zelfhelend beton

Veel opzien baarde een presentatie van J. Fiorino, directeur ‘foreign operations’ van Kryton International uit Vancouver, Canada. “Zelfhelend beton, daar hebben wij toch wel wat bedenkingen over!”, kondigde de Betonvereniging aan. Volgens Fiorino is het wel degelijk mogelijk beton absoluut waterdicht te maken en te houden. Dat kan zowel door een toevoeging aan het beton als door een behandeling achteraf. “Zolang water en niet-gehydrateerde deeltjes cement in het beton aanwezig zijn, werkt het.” Een proef bij Waco Liesbosch in Bergen op Zoom heeft het aangetoond.

De kelder die Kryton heeft behandeld staat helemaal droog.

Reageer op dit artikel