nieuws

Meer stress, minder rugklachten

bouwbreed

Bouwvakkers hebben meer last van stress, maar minder klachten aan rug, nek en benen dan vijf jaar geleden. Dat concludeert de stichting Arbouw in de nieuwste Bedrijfstakatlas, de arbo-thermometer voor de bouwnijverheid.

De Bedrijfstakatlas laat zien hoe de werknemers in de verschillende sectoren en beroepsgroepen van de bouw hun werksituatie en gezondheid ervaren. Hoewel het meningen van medewerkers betreft, geven de overzichten een goed beeld van de algemeen voorkomende problematiek in de bouwnijverheid, aldus Arbouw. De resultaten bevestigen eigenlijk wat iedereen al weet: werken in de bouw is vaak fysiek zwaar. Bijna 50 procent van het bouwplaatspersoneel betitelt zijn of haar werk als lichamelijk inspannend. In de afbouwsector ligt dat percentage zelfs op 55 procent.

Niettemin constateert Arbouw enkele “belangrijke veranderingen”. Zo nemen rugklachten steeds verder af. Ten opzichte van 1997, toen de vorige Bedrijfstakatlas werd gepubliceerd, zijn er nu 2 procent minder bouwvakkers met rugklachten. Niettemin klaagt nog steeds 34 procent van het bouwpersoneel over pijn in de rug.

“Ook het aantal medewerkers met klachten aan nek en benen is met ongeveer 2 procent teruggelopen”, zegt C. Duivenbooden, hoofd onderzoek en ontwikkeling van Arbouw. “Behandeling van spieren en gewrichten is bovendien 5 procent minder vaak nodig.”

Daar staat tegenover dat bouwvakkers meer te lijden hebben onder de toegenomen werkdruk. “Bouwplaatspersoneel geeft aan iets vaker moe te zijn en zijn werk in toenemende mate geestelijk inspannend te vinden.”

Ruim 35 procent van de bouwvakkers vindt zijn werk geestelijk inspannend; 50 procent heeft last van tijdsdruk.

Het verzuim als gevolg van ziekte of ongevallen is in de afgelopen jaren met 4 procent gedaald. Ook daalde het aantal medewerkers dat moest worden behandeld voor overspannendheid.

Veiliger

De Bedrijfstakatlas constateert verder een toegenomen hinder van lawaai en trillingen. “Waarschijnlijk heeft dat te maken met de toegenomen mechanisatie in de bouwsector”, denkt Duivenbooden.

Opvallend is volgens hem ook dat werknemers in de bouw hun werk als steeds veiliger ervaren. Het aantal ongelukken op bouwplaatsen neemt immers alsmaar toe. De meeste arbeidsgerelateerde ongevallen vonden volgens Arbouw plaats in de afbouwsector. Ruim acht procent van de afbouwers raakte in 1999 ernstig gewond op het werk. In de b&u-sector was dat 7,6 procent en in de gww-sector 7,9 procent.

De Bedrijfstakatlas kan volgens Arbouw van pas komen voor arbodiensten bij de advisering van bouwbedrijven over het arbobeleid. Bovendien kan de atlas ook een belangrijk hulpmiddel zijn bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van gezondheidsrisico’s in de bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel