nieuws

Lakfabriek krijgt 8 miljoen voor vertrek uit Schoonhoven

bouwbreed

De omstreden lakfabriek Hasco in Schoonhoven krijgt 8,5 miljoen gulden ter compensatie van het noodgedwongen vertrek uit het centrum en de buitenwijk van het stadje.

Minister Pronk (milieu) en de gemeente Schoonhoven hebben dat de fabriek toegezegd. Pronk betaalt 7,5 miljoen voor de verplaatsing en de te maken kosten. De gemeente Schoonhoven de rest. Uit de gesprekken die de afgelopen maanden tussen de gemeente, de provincie, Hasco, het ministerie en de milieu-instellingen zijn gevoerd, kwam het resultaat naar buiten dat Hasco uiterlijk 1 juli 2002 zijn activiteiten in het centrum van de stad moet beëindigen. De activiteiten van de fabriek mogen daarna nog vijf jaar worden voortgezet bij een dependance van Hasco op bedrijvenlocatie De Krom, net buiten de stad. Hasco zou zich daar in eerste instantie permanent mogen vestigen, maar Pronk kwam daar vorige maand tegen in verweer, omdat een gewenste uitbreiding van de dependance op die plaats een verdere aantasting van het Groene Hart betekent.

Bij Hasco werken zeventig mensen, van wie het merendeel uit Schoonhoven en de nabije omgeving komt. De afgelopen maanden werden bij het bedrijf de nodige maatregelen getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen. Daarvoor voldeed de fabriek niet aan de minimaal daarvoor gestelde milieueisen. Dat kwam aan het licht bij controle naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels