nieuws

Komende tien jaar 8400 woningen

bouwbreed

De leegloop tot stand brengen en mensen van buiten Leeuwarden naar de stad trekken. Dat heeft de gemeente Leeuwarden de komende jaren voor ogen. In dat kader wordt de binnenstad voor miljoenen opgeknapt en verrijzen aan de zuidkant van Leeuwarden twee woonwijken: Zuiderburen en Leeuwarden-Zuid. De Friese hoofdstad moet weer het hart van Friesland worden.

“Leeuwarden wil het hart van Friesland zijn. Om dat waar te maken, was het nodig een kwaliteitsslag te maken”, vertelt W. Kromhout, teamleider planologie bij de Friese hoofdstad. “De binnenstad als koopcentrum begon zijn winkelend publiek zoetjes aan te verliezen doordat het centrum als onaantrekkelijk werd ervaren. Dat heeft te maken met uitstraling en met de bereikbaarheid. Een integrale aanpak is daarom een vereiste.”

Een gebrek aan kwalitatief goede woningen op mooie bouwlocaties is de tweede reden dat Leeuwarden kampte met leegloop. Om het tij te keren is als eerste de binnenstad met de kenmerkende grachten op de schop genomen. Sinds 1999 is het centrum heringericht met nieuwe bestrating en verder is het straatmeubilair verwijderd. Verder krijgen de eeuwenoude ondergrondse voorraadkelders binnenkort een opknapbeurt en worden de walmuren gerestaureerd. Ook is de binnenstad door allerlei verkeersmaatregelen autoluw gemaakt.

In totaal wordt in het hart van Leeuwarden voor zo’n 150 miljoen gulden verspijkerd. Dit project neemt tot 2006 in beslag. Daarna wil de gemeente door afspraken te maken met horeca, bedrijfsleven en andere centrumgebruikers de kwaliteit op peil houden.

De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woonlocaties is door de gemeente eveneens voortvarend ter hand genomen. Zo wordt de vooroorlogse wijk Vegelinbuurt geherstructureerd en komt er in de Bullepolder, een groengebied aan de noordoostrand van Leeuwarden, een wijk met peperdure woningen voor het hogere marktsegment. Voor Jan Modaal is er volop huizenkeuze aan de zuidkant van de stad waar twee nieuwe wijken worden ontwikkeld. Zuiderburen is al volop in ontwikkeling (fase 1). Daar komen tot 2006 zo’n 1750 woningen. De voorbereidingen voor Leeuwarden-Zuid zijn ook al in een ver stadium gekomen. De verwachting is dat de eerste van de in totaal zesduizend woningen rond 2003 worden opgeleverd.

“Zuiderburen is een wijk waar je verbindingselementen met de stad en de natuur vindt”, legt projectleider H. van den Hende uit. De wijk komt ter hoogte van de dorpen Hempens en Teerns. Groen, water en ruimte zijn er belangrijke elementen. Zo worden er twee recreatiemeren aangelegd en komt er een bos van 100 hectare. “De woondichtheid is met achttien woningen per hectare erg laag voor een Vinex-locatie. Het dubbele is gebruikelijk.” Van den Hende ziet Zuiderburen dan ook als het pronkstuk van Leeuwarden. “Samen met de aanpak van het centrum hebben we goede hoop de mensen in Leeuwarden te houden en zelfs belangstellenden van buiten de stad te trekken.”

Reageer op dit artikel