nieuws

Kans op magneetbaan naar noorden slinkt

bouwbreed

De hogesnelheidslijn-Oost – van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem richting Frankfurt – is definitief van de baan. Daar staat tegenover dat de kans toeneemt op een volwaardige hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Groningen.

Vandaag vergadert het kabinet over de HSL-Oost. Een uitgebreide kosten-batenanalyse heeft aangetoond dat een echte hogesnelheidslijn niet rendabel is. Het aantal mensen dat gebruik zal maken van de lijn, is te gering om een investering van rond 10 miljard gulden te rechtvaardigen.

Het kabinet besluit daarom de bestaande spoorlijn tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens zodanig aan te passen dat er voldoende capaciteit is om de vervoersgroei van de komende twintig jaar aan te kunnen. De kosten van deze operatie liggen rond een miljard gulden.

Voor dat geld wordt onder meer een passeerspoor aangelegd bij Driebergen. Verder verdwijnen traditionele spoorwegovergangen en komen er vier ongelijkvloerse kruisingen voor in de plaats. Die komen onder meer in Driebergen en Maarsbergen. Ook worden perrons van stations aan de lijn verlengd. De treinen zullen maximaal 160 kilometer per uur kunnen rijden. Hogere snelheden leveren slechts een minieme tijdwinst op. Daar staan zeer hoge kosten tegenover en slechts een zeer gering aantal extra reizigers.

Voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan het kabinetsbesluit, een zelfde methodiek gebruikt als bij de HSL-Zuid. Die lijn heeft echter een veel hogere vervoerswaarde. Reden waarom hier wel is besloten tot een miljardeninvestering.

Toegezegd

De kans neemt met de dag toe dat zo’n besluit dit jaar ook valt over de Zuiderzeelijn, de verbinding tussen Amsterdam en de noordelijke provincies. In het kader van de zogenoemde Langman-akkoorden is het Noorden al toegezegd dat er een snelle railverbinding komt. De keus is nu uit een conventionele spoorlijn, een hogesnelheidslijn en een magneetzweefbaan. De twee belangrijkste adviesorganen van het kabinet op dit terrein, de VROM-Raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat, presenteren binnenkort hun keus. Alles wijst erop dat zij gaan voor een supersnelle spoorlijn en niet voor de magneetbaan, die het consortium van Siemens, Ballast Nedam, HBG en ABN Amro graag wil aanleggen in combinatie met een rondje Randstad.

Een HSL naar het noorden heeft meer potentie dan een HSL naar het oosten. In de toekomst kan de lijn worden doorgetrokken naar Hamburg. Dan ontstaat ook een rechtstreekse snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn.

Rondje Randstad

Of het kabinet het advies van de raden overneemt, zal binnenkort blijken. Feit is dat de plannen voor het Rondje Randstad er nauw mee samenhangen. De ministerraad worstelt nog met de vraag of er een nieuwe snelle treinverbinding moet komen tussen de grote steden van de Deltametropool, de zogenoemde binnenring die toekomstige nieuwbouwwijken verbindt. Het alternatief is de zogenoemde buitenring. Die gaat uit van opwaardering van de bestaande spoorlijnen tussen de steden.

Reageer op dit artikel