nieuws

In Enschede gaan nieuwbouw en littekens hand in hand

bouwbreed

De door vuurwerk afgebrande wijk Roombeek in Enschede wordt een stadsdeel waarin littekens van de historie en nieuwbouw hand in hand gaan. De wijk herinnert straks aan de ooit florerende textielindustrie. De groene ‘bleken’ waar vroeger het wasgoed werd gebleekt, komen terug. De Roombeek doorsnijdt kabbelend het gebied, evenals in vroeger tijden.

Stedenbouwkundige Pi de Bruijn, aangesteld voor de wederopbouw van de rampwijk, heeft evenmin de herinneringen aan de vuurwerkramp op 13 mei 2000 willen wegpoetsen. Tussen de historie voegt zich de nieuwbouw van 1700 woningen en bedrijfsgebouwen.

Gisteren werd het Voorontwerp Stedenbouwkundige Structuurvisie Roombeek in Enschede gepresenteerd. Het gaat om de wederopbouw van een gebied van 62,5 hectare. Dat is veel meer dan de wijk van 42,5 hectare. die op 13 mei 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp. Maar de plannen zijn in samenhang gebracht met die voor Groot Roombeek, de Vinex-locatie waar ver voor de ramp stedenbouwkundige Riek Bakker de eerste plannen maakte.

Roombeek

Het toenmalige voorstel van Riek Bakker om het oude spoorwegtracé van Enschede naar Lonneker in ere te herstellen, is door Pi de Bruijn overgenomen. Zoals hij eerder in Cobouw meldde, blijft het stratenpatroon als ruggengraat van de wijk vrijwel geheel gehandhaafd. Verrassend is de ‘terugkeer’ van de (ondergronds stromende) Roombeek die straks bovengronds het gebied kabbelend doorsnijdt.

Langs het water komen drie ‘bleken’, die vroeger dienden om het wasgoed te bleken, maar nu een andere functie krijgen. De Lasonderbleek, het hart van de rampwijk waar de fabriek van S.E. Fireworks stond, wordt een memorial-park met plaats voor een monument. De Lonnekerbleek is bestemd voor sport en recreatie. Op de Stroinbleek in het midden van de wijk blijven de historische textielpanden gehandhaafd, omringd door groen. Het is de bedoeling ze weer opnieuw voor bedrijvigheid te gebruiken.

Op het vierde rustpunt in de wijk – het museumhofje – blijft de zuilengalerij van het oude textielpand de Bamshoeve gehandhaafd. De plek krijgt een culturele uitstraling.

De plaats waar Grolsch nog staat, biedt ruimte voor een nieuw bedrijventerrein. Deze maand doet de rechter uitspraak of de bierbrouwer naar de gewenste locatie in Boekelo mag verhuizen.

Grenzen

‘Wie terug wil kan terug’, is sinds de ramp het motto van de gemeente Enschede. In principe geldt dat ook voor de ondernemers, hoewel er wel grenzen aan de mate en categorie van de onderneming worden gesteld. Waar die grenzen worden gelegd, is nog een van de open einden die de voorlopige structuurvisie laat zien.

In totaal worden er 1700 huizen gebouwd, waarvan 400 in de sociale huursector. Daarnaast komen er zestig wooneenheden voor jongeren en studenten. Het nieuwe gebied biedt ruime mogelijkheden voor het particulier opdrachtgeverschap.

Elf procent

In Nederland ligt het gemiddelde voor particulier opdrachtgeverschap in grotere gemeenten op 6 procent. In Enschede zal dit op 11 procent uitkomen. In het vlekkenplan zijn twee bedrijfsverzamelgebouwen getekend en twee locaties voor grootschalige bedrijven van 3 hectare (waaronder het Grolsch-terrein).

Volgend voorjaar zal de gemeenteraad van Enschede alle programma’s en plannen vaststellen. An het eind dit jaar wordt een duidelijk beeld verwacht over de kosten en opbrengsten van de gehele wederopbouwoperatie.

Reageer op dit artikel