nieuws

Ierland werft in buitenland

bouwbreed

De Ierse regering gaat actief bouwvakkers, architecten, planningsdeskundigen en andere bouwspecialisten werven in het buitenland om iets te doen aan het grote tekort aan goed opgeleid personeel.

Volgens het ministerie van milieu en ruimtelijke ordening in Dublin heeft de bouwsector in totaal 85.000 bouwvakkers te weinig om aan de grote vraag te kunnen voldoen. De regering wil het voor buitenlandse bouwbedrijven ook gemakkelijker maken hun ‘eigen’ mensen mee te nemen. In Ierland wordt nog steeds op grote schaal gebouwd en wordt de komende jaren ook weer miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur.

Voor het werven van buitenlandse bouwvakkers kijkt Ierland vooral naar andere EU-landen. Door het vrije verkeer van personen is dan geen werkvergunning nodig. Bouwbedrijven kunnen hierbij op actieve steun van de overheid rekenen. Architecten, planners en andere specialisten worden in de hele wereld aangezocht via ‘Jobs in Ireland’, een al langer lopende programma om buitenlandse deskundigen naar Ierland te halen. Afgelopen jaar zijn al tweehonderd mensen via dit programma naar Ierland geëmmigreerd.

Efficiëntie

“Ik ben er van overtuigd dat de regering in nauwe samenwerking met de bouwsector de capaciteit fors kan opvoeren”, aldus minister Dempsey bij de introductie van een speciaal actieprogramma. Volgens Dempsey hoeft er geen vrees te bestaan voor een tekort aan bouwlocaties of materieel.

Wel wil de regering de invoering van innovatieve producten en methoden stimuleren om de efficiëntie in de bouwsector te verbeteren. Het ministerie wil eind dit jaar een website in de lucht brengen waarop bouwbedrijven informatie kunnen vinden over de laatste innovaties.

Bij dit laatste onderwerp kijkt Ierland speciaal naar Nederland en Groot-Brittannië. Het Forum for the Construction Industry voert al enige tijd een studie uit naar innovatieve technieken bij de bouw van woningen in beide landen. Het ministerie hoopt dat de resultaten uiterlijk eind dit jaar bekend zijn en dan zo snel mogelijk ook kunnen worden overgenomen.

Reageer op dit artikel