nieuws

Heerhugowaard werkt aan nieuw gezicht

bouwbreed

Een groter aanbod van woningen in alle categorieën en een nieuw, levendiger stadshart. Dat zijn de kernpunten waaraan de gemeente Heerhugowaard momenteel werkt. De in totaal ruim 2700 woningen worden geconcentreerd in de nog te ontwikkelen woonwijk Heerhugowaard-Zuid. Planfase I is inmiddels gestart. De aanpak van het winkelcentrum staat ook op het punt van beginnen. Rond 2006 zijn beide miljoenenprojecten voltooid en heeft Heerhugowaard een nieuw gezicht.

“Het huidige stadshart is niet levendig genoeg”, begint R. Mellema namens de gemeente Heerhugowaard de reden van de aanpak van het centrum uit te leggen. Hij is daar als gemeenteambtenaar nauw bij betrokken. “Het hart van de stad bestaat nu alleen nog uit het winkelcentrum. Wat we voor ogen hebben, en waarover we met projectontwikkelaars in onderhandeling zijn, is een stadshart met een groter winkelaanbod, met een betere infrastructuur en met meer mensen. Daarom zijn er diverse appartementencomplexen rond het centrum gepland.”

bij het centrum liggen ook het gemeentehuis en de bibliotheek. Doel is om beide instellingen te laten integreren zodat de locatie van de bibliotheek kan worden betrokken in de plannen van de aanpak van het stadshart. Het gemeentehuis wordt daarom uitgebreid. Eronder komt een parkeergarage voor tweehonderd auto’s. De kosten hiervan (gemeentehuis, bibliotheek, parkeergarage) zijn begroot op 8 miljoen gulden. Eind 2004 is de verbouw klaar. De gemeente werkt nog aan plannen voor een tweede parkeergarage voor vierhonderd auto’s onder het winkelcentrum.

De nieuwe woonwijk Heerhugowaard-Zuid is het tweede kernpunt waaraan de gemeente momenteel veel aandacht geeft. Het plan behelst 300 hectare dat voor eenderde wordt gevuld met woningen en voor tweederde bestaat uit recreatie- en natuurgebied. Het plan is opgedeeld in acht deelfases waarvan planfase I (De Steigers en het Sportlandgoed) inmiddels in uitvoering is. Het betreft de bouw van zevenhonderd woningen op wooneilanden in een waterrijk gebied. Bruggen vormen de fietsverbindingen met de stad. Verwacht wordt dat veel jonge gezinnen naar deze wijk zullen trekken en dus worden er veel klaslokalen gebouwd. De aanleg van voetbalvelden is ook onderdeel van het plan.

Deelfase II (De Stad van de Zon) is inmiddels in voorbereiding. Dit plan behelst de bouw van 1400 woningen op een vierkant eiland, omgeven door water. Het eiland is als een zonnewijzer georiënteerd en de meeste gebouwen worden voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn gegroepeerd in verschillend buurtjes, ieder met een eigen sfeer. En supermarkt, een school, een kinderdagverblijf en een wijkcentrum completeren dit deelplan.

Groen en water bepalen de deelplannen III en IV waar in totaal 660 woningen komen. De planonderdelen V tot en met VIII hebben betrekking op het natuur- en recreatiegebied. Oeverrecreatie, bos, ligweiden, natuuroevers en waterrecreatie spelen hierin een belangrijke rol. De planning is dat ‘Heerhugowaard-Zuid’ rond 2006 is volgebouwd. “Maar we kijken alweer verder”, wijst Mellema op de structuurvisie die momenteel in ontwikkeling is. In die visie is ook aandacht voor het plan De Draai, een nieuwbouwlocatie ten noorden van de stad. In de loop van volgend jaar wordt deze visie vastgesteld.

Reageer op dit artikel