nieuws

Grote verwarring over brandveiligheid van gebouwen

bouwbreed Premium

“Sinds de ramp in Volendam is het een warwinkel van naar elkaar wijzende mensen”, stelt J. Witlox, directeur van Applicom Brandpreventie Systemen, in het tijdschrift Stedebouw & Architectuur. Die indruk werd alleen maar versterkt door de nationale discussiedag ‘Brandveilig ontwerpen en bouwen’. De verwarring over brandveiligheid is groot.

De deskundigen zijn het niet met elkaar eens over wat brandveiligheid is en hebben forse kritiek op regels, testmethoden, beoordelingssystemen en handhaving. Sommigen leggen de nadruk op de brandveiligheid van materialen, anderen vinden dat de toepassing, het product of het concept getoetst moet worden.

Ook over het gebruik van gebouwen heerst verwarring. De grens tussen bouwvergunning en gebruiksvergunning is bijvoorbeeld moeilijk te trekken. “Hebt u de kerstversiering in het café in Volendam gezien? Dat was geen decoratie, dat was een bouwmateriaal”, vatte een bezoeker het dilemma samen.

Prestatie-eisen

H. Tepper, directeur van Stybenex, de branchevereniging van producenten van ‘piepschuim’ (eps), stelde dat brandveiligheid geen kwestie van een keuze voor materialen is. “Alle classificaties op materiaalniveau leiden tot verwarring. Alleen eenduidig geformuleerde prestatie-eisen en bijbehorende testmethoden voor de eigenschappen van producten in hun toepassing leiden tot verhoging van de bouwkundige brandveiligheid”, stelde Tepper.

Prof.ir. N. Hendriks van de TU Eindhoven ging nog een stapje verder: “De brandwerendheid heeft altijd betrekking op het complete bouwdeel. Het speelt geen enkele rol of bepaalde materialen in dat bouwdeel brandbaar zijn.” Hij wees erop, dat de huidige brandkromme-proef niet eens reproduceerbaar is. “Goed- of afkeuring vindt plaats op basis van een enkele proef. Dat kan natuurlijk echt niet. De gereduceerde brandkromme is al helemaal onzin. Het streepje is tamelijk willekeurig gezet bij het smeltpunt van aluminium.”

Computerprogramma’s voor simulatie zijn evenmin betrouwbaar. “Ik heb eens tien verschillende programma’s hetzelfde laten uitrekenen. Daaruit kwamen tien verschillende uitkomsten.” Hendriks conclusie: “Het is dringend nodig om een echt goed fysisch brandmodel te ontwikkelen.”

Uit de zaal kwam de opmerking, dat brandproeven in verschillende laboratoria in Europa grote verschillen opleveren. Een andere reactie was, dat “alle landen nieuwe ovens hebben aangeschaft en de grenswaarden opnieuw zijn aangepast.”

Fragmentatie

Ir. J.J. Eberwijn van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid stelde, dat de fragmentatie van het bouwproces doorgaans de oorzaak is van het gebrek aan brandveiligheid. Hij vindt dat niet alleen materialen of bouwdelen, maar het hele concept getoetst moet worden. De opdrachtgever dient borg te staan voor de kwaliteit en compleetheid van ontwerp en bestek. Bezuinigingen die afbreuk doen aan de brandveiligheid mogen niet voorkomen.

De werkelijkheid is anders. Witlox: “Uit onderzoek blijkt, dat slechts dertig procent van de ontwerpen in de Verenigde Staten voldoet aan de eisen. Daarvan gaat het bij negentig procent nog mis tijdens de uitvoering. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen, dat de situatie in Nederland veel beter is.” Witlox vindt de regelgeving goed, maar pleit voor zware sancties. “Dan zal de markt waarschijnlijk wel aan de eisen gaan voldoen.”

Reageer op dit artikel