nieuws

Grote steden dreigen miljoenen aan infrageld mis te lopen

bouwbreed

De vier grote stadsregio’s dreigen 765 miljoen gulden aan rijksgeld voor regionale infrastructuur mis te lopen. Het gaat om de opbrengst van rekeningrijden, die minister Netelenbos aan de regio’s had beloofd, in ruil voor hun medewerking aan tolpoorten.

Nu rekeningrijden van de baan is en het kabinet ertoe neigt de kilometerheffing in 2005 of 2006 in één keer in heel Nederland te introduceren, lijkt het uitgesloten dat een deel van de opbrengst voor alleen de vier grote stadsregio’s kan worden gereserveerd. Het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) omvatte onder meer een storting van 765 miljoen gulden aan opbrengsten van rekeningrijden in de regionale mobiliteitsfondsen. Met die fondsen worden de aanleg van regionale wegen en de verbetering van het openbaar vervoer gefinancierd. Uitgangspunt voor het antifileplan was dat in 2003 zou worden begonnen met de proef met spitsheffing in de Randstad.

Netelenbos is er voorstander van ook de kilometerheffing eerst in de Randstad in te voeren. Dat zou dan rond 2004 moeten gebeuren. Binnen het kabinet krijgt ze daarvoor echter niet voldoende steun. In het hele land zou de wegenbelasting moeten worden verlaagd. Alleen in de Randstad zouden daar dan andere lasten tegenover staan. Hierdoor zou ongelijkheid ontstaan.

Het kabinet is het nu wel eens over de invoering van kilometerheffing op zich, maar heeft nog geen standpunt ingenomen over de nadere invulling. De introductie betekent dat de vaste lasten omlaag gaan en automobilisten extra gaan betalen zodra ze de auto gebruiken. Op drukke trajecten in de Randstad zou de heffing extra hoog kunnen zijn. Ook is het mogelijk een hoger tarief te berekenen voor minder schone auto’s. Politiek is er echter nog veel onenigheid over deze detailleringen.

Fel tegen

De proef met spitsheffing in de Randstad was een van de belangrijkste onderdelen uit het ongeveer 10 miljard gulden omvattende BOR. De grote steden waren aanvankelijk fel tegen, maar Netelenbos trok ze over de streep door geld te beloven voor regionale infrastructuur. Een deel van dat geld ontvangen de stadsregio’s toch, ondanks het schrappen van de tolpoortjes. Behalve de opbrengst van rekeningrijden wilde Netelenbos namelijk ook ander geld in de regionale bereikbaarheidsfondsen storten. Elke gulden die de stadsregio’s zelf zouden investeren, zou namelijk worden verdubbeld, tot een maximum van 1 miljard gulden voor de vier grote stadsregio’s samen. Inmiddels hebben de regio’s een bedrag van 125 miljoen gulden gekregen. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt nogmaals 125 miljoen uitgekeerd. Over de 765 miljoen aan opbrengsten van rekeningrijden die wegvallen, moet nog worden gesproken.

Reageer op dit artikel