nieuws

Gotenburg begint aan ingrijpende herziening van infrastructuur

bouwbreed

Gotenburg, wat betreft omvang en inwonertal de tweede stad van Zweden, maakt een begin met een ingrijpende herziening van de verkeersinfrastructuur.

Met de plannen die thans zijn gepresenteerd, zijn de komende jaren investeringen gemoeid van in totaal ruim 7 miljard kroon ofwel 1,75 miljard gulden. Ongeveer de helft van dat bedrag wordt besteed aan maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer.

De grootste afzonderlijke investering binnen het project betreft de aanleg van een wegentunnel, de zogenoemde Gítatunnel, die inclusief het aanvoer- en afvoertraject aan weerszijden op 2,1 miljard kroon (525 miljoen gulden) is begroot en waarmee de verkeersdruk op het centrum van de stad wordt weggenomen.

Files

De files die zich op de 3 kilometer lange verkeersader in het spitsuur vormen, zijn na de gereedkoming in oktober 2005 van de baan en de verkeersveiligheid in de stad is dan tevens aanzienlijk verbeterd, zo belooft het gemeentebestuur.

Van het traject maken per etmaal namelijk 65.000 gemotoriseerde voertuigen gebruik. Het oude bovengrondse gedeelte wordt hoofdzakelijk het domein van fietsers, voetgangers en aardgasgestookte bussen.

De tunnel, die wordt voorzien van twee buizen voor elk één rijrichting, krijgt een lengte van 1,5 kilometer, waarvan 1 kilometer wordt aangebracht in een rotsformatie. De overige 500 meter zal bestaan uit betonnen segmenten die in diepe schachten worden geplaatst. De aanbesteding vindt plaats in etappes. In dit kader is de bouw van het oostelijke deel van de tunnel zeer onlangs gegund aan het bouwconcern NCC.

Het totale verkeersinfraproject in Gotenburg omvat onder meer ook de voltooiing van een tramringlijn rond de stad. Deze tramlijn moet meer samenhang tussen de verschillende systemen van openbaar vervoer in de stad tot stand brengen. Zonder Gítatunnel is deze tramring overigens niet te verwezenlijken.

De rijksoverheid betaalt de hoofdmoot (90 procent) van de investeringen.

Zwedens tweede stad vanuit de lucht. Als de plannen zijn uitgevoerd, is de stad beter bereikbaar en veiliger.

Reageer op dit artikel