nieuws

Gorinchem wil absoluut geen Vinex-stad zijn

bouwbreed

Gorinchem richt zich nadrukkelijk op stedelijke vernieuwing van de naoorlogse wijken. Naar verhouding kent de historische Zuid-Hollandse provinciestad veel gestapelde bebouwing. In de portiek- en galerijflats dreigt de verpaupering toe te slaan, mede doordat er een concentratie is ontstaan van bewoners met lagere inkomens. Uit het potje Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing krijgt de gemeente geld voor het opknappen van deze wijken. Hoofdzakelijk laagbouw zal de hoogbouw vervangen. De vervangende nieuwbouw is bedoeld voor het midden- en lagere middensegment.

“We willen de bewoners met lagere inkomens meer over de stad spreiden”, zegt wethouder H. van Santen van ruimtelijke ordening. “Van oudsher is Gorinchem een industriestad. We merken nu dat de stad enorm veel hoogwaardige bedrijvigheid aantrekt. Zaak is om dus ook te gaan bouwen voor mensen met hogere inkomens. Naoorlogse wijken ondergaan een herstructurering. Daarin zal onder meer plaats zijn voor vrijstaande woningen in een fraaie setting.”

Gorinchem wil een stad zijn waar iedereen kan en mag wonen. Gemengde bebouwing zal in de toekomst het beeld vormen. De eentonigheid van de Vinex-wijken gaat aan de voormalige vestingstad voorbij. “We willen absoluut geen Vinex-stad zijn”, zegt Van Santen quasi verontwaardigd. “Een degelijk provinciaal imago past beter bij ons. Gorinchem vormt een regionale opvangkern bij het Groene Hart, waar recreëren, wonen, winkelen en werken is ingevuld.”

Wat het woonklimaat betreft, biedt Gorinchem geen grootschalige mogelijkheden. Het grootste project, Laag Dalem Zuid, staat in de steigers. Afhankelijk van de inkomensontwikkeling worden er 1400 à 2400 woningen gebouwd. Daarnaast verrijzen in Laag Dalem Zuid 225 hoofdzakelijk vrijstaande woningen op drie verhoogde eilandjes. Zodoende ontstaat een nieuw landschap van kreken en zogeheten donken (pleistocene zandhoogtem bij een moeras). De verkaveling heeft een directe relatie met het omliggende rivierengebied. Het wordt een wijk met architectonische allure die teruggrijpt op historische stijlen van begin vorige eeuw, zoals Jugendstil en Amsterdamse school, maar dan wel in een eigentijds jasje gestoken.

Bijzonder wordt de restauratie van de stadswallen die in Gorinchem nog volledig in tact zijn. Het project gaat 10 miljoen gulden kosten en is aangemerkt als kanjerproject, een initiatief van het Rijk om de restauratie van monumenten te ondersteunen.

Evenals andere gemeenten heeft Gorinchem een tekort aan bedrijventerreinen. Naast de A27 wordt een strook van 50 hectare ingevuld met bedrijven die reeds in Gorinchem zijn gevestigd. De wethouder: “We kunnen wel 100 hectare uitbreiden, maar dat kan niet. Toch biedt de Vijfde nota ruimte, alleen beperkt de discussie zich tot rode, groene en blauwe contouren. Concrete invulling vindt plaats tussen gemeente en provincie en dat moet zo blijven. Het Rijk moet zich vooral niet bezig houden met lokale invullingen.”

Reageer op dit artikel