nieuws

Gemeente en Maaswerken ruziën over vuile grond

bouwbreed

In het Limburgse gebied Rijkelse Bemden is illegaal zwaar verontreinigd slib geloosd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, waar het gebied onder valt, hebben de veroorzaker van de vervuiling, projectorganisatie De Maaswerken, officieel aansprakelijk gesteld.

De Maaswerken zou volgens afspraak alleen schone grond in het gebied storten. Nu blijkt dat een groot gedeelte van de 185.000 kubieke meter grond toch is vervuild. “Ik durf geen schatting te maken van de kosten om de vervuilde grond te verwijderen”, zegt wethouder Litjens. “Duidelijk is wel dat het in de miljoenen loopt.” Volgens de wethouder is ruim 100.000 kuub grond onderzocht. “Daarvan is 70 procent vervuild. De helft valt onder vervuilingscategorie vier”, aldus Litjens.

Het vervuilde slib is afkomstig uit de Maasoevers. De Maaswerken is bezig met het verbreden en veiliger maken van de rivier om overstromingen te voorkomen.

“De gemeente kon de grond van de oevers goed gebruiken voor het ophogen van het Bemdengebied. Contractueel is toen vastgelegd dat wij alleen schone grond zouden krijgen”, zegt Litjens.

“Vanaf het begin hebben we gevraagd inzicht te krijgen in de gegevens van het laboratorium dat de grond onderzocht. Maar De Maaswerken kwam nooit met die gegevens. Nu is duidelijk waarom.”

Communicatieadviseur Augustijn van De Maaswerken kan niet zeggen waarom nooit monsters aan de gemeente zijn overgelegd. “We zijn druk bezig te achterhalen wat precies is gebeurd.”

De affaire is bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangekaart. “We gaan met de minister en de provincie om tafel zitten en kijken welke actie we gaan ondernemen. Als het gebied inderdaad zwaar vervuild is, is dat onze verantwoordelijkheid”, aldus de woordvoerder van De Maaswerken.

Reageer op dit artikel