nieuws

Gelderland akkoord met private Nuon

bouwbreed

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het voornemen van het provinciebestuur om de aandelen van energiebedrijf Nuon over te laten gaan in particuliere handen.

Dit hebben de fracties gisteren tijdens de statenvergadering besloten. Gelderland is met ruim 45 procent grootaandeelhouder van Nuon. Eerder kwam GS tot de conclusie dat de provinciale overheid niet meer geschikt is om het bedrijf te sturen, omdat dit op de commerciële markt opereert.

Daarnaast verwacht Gelderland dat Nuon fors buiten de provinciegrenzen gaat groeien. Op die manier zal de invloed van de provincie op het energiebedrijf afnemen. Verder zegt Gelderland met het besluit de algemene trend te volgen die in de energiesector waarneembaar is: die van een steeds verder terugtredende overheid. Het is niet nog bekend wanneer het aandelenpakket zal worden verkocht.

Reageer op dit artikel