nieuws

Gekte op markt kantoren lijkt voorlopig voorbij

bouwbreed

De enorme gekte op de kantoren lijkt voorbij. Toch wordt 2001 wederom een goed jaar. Dat voorspelt DTZ Zadelhoff op basis van de eerste vijf maanden op de kantoren- en beleggingsmarkt.

Het jaar 2000 was een recordjaar, met een opname van ruim 2,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Op basis van de gerealiseerde transacties in de eerste vijf maanden van dit jaar, verwacht Zadelhoff een totaal opnameniveau van bijna 1,8 miljoen vierkante meter. Dit niveau is vergelijkbaar de zeer goede jaren 1998 en 1999.

Volgens Zadelhoff lijkt de markt wel iets ruimer te worden. Bedrijven die de afgelopen twee jaar op de groei hebben gehuurd, zien hun ruimtebehoefte stagneren, waardoor zij de te veel gehuurde meters proberen onder te verhuren.

Onderhuur

De markt wordt hiermee meer flexibel. Onderhuurcontracten kunnen doorgaans voor kortere termijnen worden afgesloten dan voor de gebruikelijke vijf jaar. Hiermee wordt voorzien in een behoefte bij bedrijven die op dit moment geen lange verplichtingen willen aangaan.

De daling in de opnamecijfers blijkt niet te wijten te zijn aan één bepaalde sector. Curieus noemt Zadelhoff het dat terwijl het in zijn algemeenheid slecht gaat met de zogenoemde dotcom-bedrijven, zij toch weer meer hebben gehuurd. Alleen telecombedrijven hebben minder gehuurd.

De ruimere markt of de lagere economische groei hebben nog niet geleid tot lagere huurprijzen. De prijzen zijn de afgelopen vijf maanden gelijk gebleven of licht gestegen. Voor het hele jaar verwacht Zadelhoff een stabilisatie van het huurniveau.

Beleggingsobjecten

Ook op de beleggingsmarkt lijkt de ergste gekte voorbij. Voor dit jaar verwacht Zadelhoff een totaal geïnvesteerd vermogen van ruim 8 miljard gulden in commercieel onroerend goed. In het topjaar 2000 was dat nog krap 10 miljard.

Het aanbod aan beleggingsobjecten neemt wel toe. Dat komt vooral door de vele nieuwbouwprojecten van de afgelopen twee jaar. Daarnaast blijken grote gebruikers hun panden via een sale-and-lease-back-constructie op de markt te brengen. Zo wil KPN panden verkopen om geld vrij te maken voor de core-business en heeft Shell pensioenfonds zijn gehele vastgoedbeleggingsportefeuille in de verkoop gedaan.

Door deze verruiming van het aanbod lijken de prijsstijgingen van de afgelopen twee, drie jaar nu af te vlakken. Een aantal professionele beleggers wacht momenteel op het juiste koopmoment. Zadelhoff verwacht daarom dat de beleggingsmarkt de tweede helft van dit jaar zal aantrekken.

Reageer op dit artikel