nieuws

Friese meren dreigen dicht te slibben

bouwbreed Premium

De Friese meren dreigen dicht te slibben. Op de bodem van de meren en vaarten ligt ruim 60 miljoen kubieke meter zoet en zout slib. Dit is drie keer zoveel als verwacht. Vooral de recreatievaart ondervindt hiervan hinder. De provincie Friesland heeft 220 miljoen gulden nodig om ondiepe plaatsen waar veel schepen passeren uit te baggeren.

“Er zijn nu al veel klachten dat de doorvaart vooral bij de ingang van jachthavens erg moeilijk is”, aldus W. Haalboom van de afdeling milieu en water van Friesland.

Bij het bedrag van 220 miljoen gulden zitten de kosten voor het weghalen van verontreinigd slib niet inbegrepen. Dat kost 10 miljard.

Reageer op dit artikel