nieuws

Fosag wil behoud premie-inning

bouwbreed

De werkgevers in de schilder-, afwerkings- en glaszetsector bepleiten het behoud van de geïntegreerde premie-inning voor de bedrijfstak. Brancheorganisatie Fosag vreest dat de huidige wijze van inning van wettelijke en bedrijftakeigen premies onderuit gehaald wordt in de komende parlementaire discussies over het wetsvoorstel Suwi.

“Het verdwijnen hiervan heeft direct consequenties voor de goed georganiseerde uitvoeringsstructuur in onze bedrijfstak. Dat willen we niet”, aldus vice-voorzitter Gerard van der Weide.

De Fosag zal komende weken de lobby met de Tweede Kamer versterken en een onderbouwd beroep doen de huidige wijze van premie-inning te handhaven. Van der Weide: “Het gaat niet alleen om structuren maar ook om geld en efficiëntie.”

Reageer op dit artikel