nieuws

Extra geld voor verbouwing rijkswerf tot themapark

bouwbreed Premium

Er komt extra geld voor de verbouwing van de voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder tot een nautisch themapark.

Het ministerie van Economische Zaken geeft een aanvullende subsidie van 1,6 miljoen gulden voor de aanpak van de gebouwen in de zuidwesthoek van het complex. Het waterschap draagt een onvoorzien tekort van twee miljoen gulden bij voor baggerwerkzaamheden.

De aanvullende bijdrage van Economische Zaken is gebaseerd op een selectie die gemaakt is door het Nederlandse programmasecretariaat dat namens het ministerie is belast met de uitvoering van de zogenaamde KONVER-subsidieregeling. Dat staat voor conversie defensieactiviteiten.

Een tweede meevaller voor de rijkswerf is het besluit van het Hoogheemraadschap uitwaterende sluizen in het Hollands Noorderkwartier om de meerkosten van het baggeren van het Werfkanaal en de Maritieme Binnenhaven voor rekening te nemen. Met het ministerie van Defensie had de gemeente een afkoopsom van tien miljoen bedongen voor het baggerwerk rond de werf. De gemeenteraad drong er nadien bij B & W echter op aan om een andere, twee miljoen duurdere baggervariant te kiezen. Uit het kanaal en de haven wordt een halve meter slib verwijderd. Daarna komt er signaaldoek op de bodem. Een laag schoon zand dient voor de definitieve afdekking.

Reageer op dit artikel