nieuws

Explosieven leggen project stil

bouwbreed Premium

Het project voor extra aanbruggen bij de brug over de Rijn bij Oosterbeek is vertraagd, doordat niet gesprongen explosieven zijn aangetroffen. Meer dan een half jaar mag het uitstel niet duren in verband met de mogelijkheid dat Europese subsidie dan vervalt.

Het was bekend dat het om werk ging in een explosie-gevoelig gebied. In de Tweede Wereldoorlog heeft op het spoor op de aardebaan van de spoordijk over de rivier de Rijn bij Oosterbeek als afleiding een trein gestaan. Die heeft toen als schietschijf gefungeerd. Daarmee is een verhoogde kans ontstaan op de vondst van niet ontplofte explosieven. “Dat moet je dus goed onderzoeken. En dat kan pas als er geen begroeiing meer op de dijk staat. Maar, om die weg te mogen halen, moeten de vergunningen in orde zijn. En dat kan je pas realiseren als je al een aardig eind met het project op gang bent.

Detectiemiddel

Zonder zeker te weten dat alle explosieven zijn verdwenen kan je als opdrachtgever niet tegen de aannemer zeggen maar aan de gang te gaan”, aldus verklaart ing. G.K. Modderkolk van Railinfrabeheer de vertraging. Een andere aannemer, Oskam uit Utrecht, is nu bezig met een methode waarbij je kan zien waar explosieven zitten. Op een stramien van twee meter worden pvc buizen de grond in gebracht. Daarin wordt een detectiemiddel aangebracht. Vorige week vrijdag is de eerste grote bom gevonden en tot ontploffing gebracht.

Een en ander heeft gevolgen in tijd. En, er zijn extra kosten mee gemoeid. De aannemer krijgt, in goed overleg, zijn extra kosten vergoed.

Momenteel is er een vertraging ontstaan van een half jaar. De opleverdatum, juli volgend jaar, is heilig vanwege de kans dat een Europese subsidie voor het project eventueel vervalt. Die subsidie is beschikbaar gesteld omdat de gevolgen van de hoogwaterverlagende maatregel grensoverschrijdend zijn. Vanwege de grote invloed van uitvoering van het werk op de spoorbaan heeft Rijkswaterstaat het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan Railinfrabeheer Nieuwbouwprojecten Regio Noordoost.

De aannemerscombinatie H3O kijkt nu naar de uitvoeringsplanning om te zien of er nog tijd is te winnen. Gedacht kan worden om zoveel mogelijk buiten de spoorbaan te werken. Op die manier zijn zo min mogelijk treinvrije perioden nodig. De baan is breed genoeg om de brugdelen naast het spoor te maken.

De stalen onderbouw van de 58 meter lange brugdelen wordt gemaakt in de fabriek van Grootint. Het wordt een vakwerk van buizen met knopen die bij ZDAS in Tsjechië worden gegoten. Het stalen vakwerk van de onderbouw wordt op een ponton aangevoerd. Naast de spoorbaan wordt er dan het betonnen dek op gemaakt. Inbrengen van een hulpconstructie maakt het mogelijk in de aardebaan grond te ontgraven op de plek waar de pijlers moeten komen. Die worden overigens ter plaatse gestort.

Treinvrij

Zijn de brugdelen en de opleggingen klaar dan kan een deel in een treinvrije periode in het weekeind worden ingeschoven. Twee keer twee en één keer drie in hetzelfde weekeind zou ideaal zijn. Dan is nog tijd genoeg om op de betonnen bovenligger een doorgaand ballastbed en de sporen aan te brengen en deze weer aan te sluiten. Zoals de zaken er nu voorstaan zal de combinatie H3O in september echt aan de slag kunnen.

Project

De huidige brugverbinding over de Rijn bij Oosterbeek bestaat uit (van zuid naar noord) een stalen aanbrug van 58 meter lengte, een stalen hoofdoverspanning van 132 meter, vijf stalen aanbruggen van 58 meter elk en een aardebaan van 750 meter. Op de taluds van het aardebaan gedeelte is aan beide zijden van de spoorlijn dichte begroeiing aanwezig van bomen en struiken. Het project omvat het vervangen van ongeveer 360 meter van de 750 meter aardebaan door zes aanbruggen met een lengte van 58 meter elk. Daardoor zal in de toekomst een groot aanbod van water in de rivier sneller kunnen afstromen waardoor hoge waterstanden worden beperkt. Om dat te bereiken worden ook de uiterwaarden verdiept en opnieuw ingericht. Vlak bij de winterdijk aan de Noordzijde van de verbinding komt in de aardebaan van het spoor een ecopassage met een overspanning van zo’n 60 meter. Het wild in de uiterwaarden kan dan naar hogere vluchtplaatsen komen als de waterstand toeneemt.

Om het geluid door treinen niet te laten toenemen door de nieuwe aanbruggen, wordt het spoor erop in ballast gelegd, net als het huidige spoor op het baanlichaam. De ballast ligt in een betonnen brugdek. Daaronder wordt een vakwerkligger van staal aangesloten waardoor een staalbetonligger ontstaat van 58 meter. Het is de eerste brug in ons land met zulke grote staalbetonliggers en met een vakwerkconstructie.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Railinfrabeheer Nieuwbouwprojecten Regio Noordoost

Ontwerp en directievoering: Holland Railconsult

Financier: Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland

Aannemer: Combinatie H3O (Hegeman, Haverkort, Heerema)

Aanneemsom: 51 miljoen gulden

Start bouw: november 2000

Opleveren: juli 2002

Reageer op dit artikel