nieuws

Emplacement in Venlo voorlopig niet verplaatst

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat wil vooralsnog niet meewerken aan verplaatsing van het spooremplacement van Venlo. Jaarlijks worden hier bijna 13.000 wagons met gevaarlijke stoffen gedurende twintig minuten of langer geparkeerd. Het risico dat bij een ramp slachtoffers vallen is daardoor veel groter dan op andere plaatsen.

Dit blijkt uit antwoorden van Netelenbos op vragen van Tweede-Kamerlid Van der Steenhoven (GroenLinks). Op de langere termijn ziet de minister verplaatsing van het emplacement naar een veiliger plek wel als een mogelijke oplossing. Op dit moment ontbreken echter de financiële middelen die nodig zijn om elders een nieuw emplacement te bouwen.

Bovendien moet volgens de minister eerst een zorgvuldige afweging plaatsvinden.

Hoewel Netelenbos een verplaatsing niet uitsluit wil ze geen concrete toezeggingen doen. Ze erkent wel dat het huidige spooremplacement niet beschikt over de juiste milieuvergunningen. Vier jaar geleden is bij de provincie Limburg een nieuwe milieuvergunning voor het hele complex aangevraagd. Inmiddels zijn de gegevens waarop die was gebaseerd, al weer achterhaald en is bovendien de gemeente Venlo het bevoegde gezag geworden voor afgifte van de benodigde papieren. Railinfrabeheer trekt daarom binnenkort de vergunningaanvraag in om vervolgens weer een nieuwe, actuelere in te dienen.

Reageer op dit artikel