nieuws

Dynamisch weegsysteem in wegdek krijgt meer sensoren

bouwbreed

Het deze week in Bodegraven in gebruik genomen dynamische weegsysteem voor vrachtauto’s, WIM, is een verbeterde versie van het systeem dat Rijkswaterstaat de afgelopen jaren uitvoerig heeft beproefd. Zo is de weegplaat nu vervangen door sensoren in het wegdek. In de volgende versie van het systeem wordt het aantal sensoren verder uitgebreid.

In Nederland wordt de beladingsgraad van vrachtauto’s beoordeeld aan de hand van het maximaal toegestane gewicht van het stilstaande voertuig. Dat kan betrekkelijk eenvoudig worden vastgesteld door de vrachtauto op een weegbrug te zetten. Lastiger wordt het als het voertuig in beweging is. Dan wordt namelijk de dynamische belasting gemeten.

Om de statische belasting daarvan af te leiden, meet WIM-VID, Weigh-In-Motion met VIDeo-systeem, ook de snelheid en de vlakheid van het wegdek. Uit proeven op de A15 en A16 blijkt dat 95 procent van de door WIM-VID ‘gesnapte’ voertuigen bij statische weging inderdaad overbeladen zijn.

Bij statische weging van voertuigen die door de politie op het oog zijn geselecteerd, blijkt in de praktijk minder dan 50 procent daadwerkelijk overbeladen.

Het liefst zou Rijkswaterstaat zien dat bij Weigh-In-Motion met VIDeo gebleken overbelading meteen ook een proces-verbaal zou kunnen worden uitgeschreven, zodat een lik-op-stukbeleid kan worden gevoerd. Dat staat de wet echter vooralsnog niet toe, omdat een overtreding fysiek en op staande voet moet worden geconstateerd. Dat is bij dynamisch wegen niet het geval.

Weegbrug

Bovendien stelt de wet alleen maar eisen aan het statische gewicht van vrachtauto’s, terwijl met een WIM-systeem dynamische lasten gemeten worden. Daarom moeten vrachtwagens die door WIM op overbelading zijn betrapt, voorlopig voor de zekerheid ook nog op de weegbrug worden gezet, alvorens proces-verbaal wordt opgemaakt.

Zodra WIM naar het oordeel van de wetgever 100 procent waterdicht is, zal dat niet meer nodig zijn en kunnen de voordelen van ‘automatic policing’ volledig worden benut.

Maar voor het zover is, zal het systeem verder moeten worden geperfectioneerd. Zo willen de onderzoekers ook graag inzicht in de effecten van remmen en optrekken en andere variabelen op de dynamische asdrukverdeling van het voertuig.

Rafelen

Het weegsysteem voor vrachtwagens moet voorkomen dat te zwaar beladen trucks schade veroorzaken aan het wegdek. Dat levert nu jaarlijks nog een schadepost op van vijftig miljoen gulden. Met WIM-VID gaan vijf speciale weegteams van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) de komende drie tot vijf jaar op zes strategische punten op de A16, de A4 en de A12 vrachtverkeer controleren op overbelading.

Schade ontstaat in de vorm van spoorvorming, rafelen en verlies van stroefheid. Door het weegsysteem zal het werk aan de weg minder worden, hetgeen een gunstige invloed heeft op het aantal files, verwacht Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels