nieuws

Duitsland steekt 29,6 miljard in spoornet

bouwbreed Premium

De Duitse regering stelt voor de periode 2001 – 2003 een bedrag van 6,7 miljard gulden extra beschikbaar voor investeringen in de spoorwegen. Het geld is afkomstig uit de opbrengst van de telefonierechten voor het UMTS-net.

De middelen die spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn kan investeren in de infrastructuur lopen daardoor op tot 29,6 miljard gulden. Voor het opknappen van bestaande verbindingen is 17,4 miljard uitgetrokken.

“Door alle maatregelen vermindert op het hele net het verlies aan reistijd al dit jaar met 134,4 uur per dag”, stelt verkeers- en bouwminister K. Bodewig. Dat resultaat wordt bereikt door knelpunten die dwingen tot langzaam rijden weg te nemen plus verbeteringen op het gebied van de begeleidings- en veiligheidstechniek.

Minister Bodewig presenteert de investeringsgolf als resolute ommekeer ten opzichte van de bezuinigingspolitiek van de regering Kohl.

“De spoorwegen zijn nu beter in staat de feitelijke behoefte aan investeringen ook voor het bestaande net te gebruiken. Bovendien versterkt het extra geld duurzaam de werkgelegenheid in de bouw. Dankzij het investeringsprogramma voor het spoor worden per jaar meer dan twintigduizend arbeidsplaatsen geschapen of veiliggesteld.”

Directeur Th. Sarrazin van Deutsche Bahn Netz haast zich te verzekeren dat alle bouwplannen niet in één adem kunnen worden uitgevoerd. Het net zou in één grote bouwplaats veranderen. “Er zou geen trein meer kunnen rijden. Voor de coördinatie maken we gebruik van een corridormanagement. In de praktijk betekent dat de bundeling, planning en uitvoering van alle infrastructurele maatregelen in corridoren die de grenzen van de regionale vestigingen overschrijden en veelal meer trajecten omvatten.”

Zwaartepunt van de investeringen vormen bovenbouwmaatregelen en de vernieuwingen aan spoor en wissels.

Bovendien worden aanzienlijke sommen geld vrijgemaakt voor elektronische stations, bruggen en het verwijderen van gelijkvloerse spoorwegovergangen.

“We zien hier het meest ambitieuze investeringsprogramma uit de geschiedenis van de Duitse spoorwegen”, zegt directeur H. Mehdorn van de Deutsche Bahn. “We zullen nu bewijzen dat we kunnen aanpakken en de kwaliteit van ons net stap voor stap verbeteren. Zo’n grote kans het Duitse en grensoverschrijdende spoor tot het attractiefste verkeersmiddel te maken, krijgen we nooit meer.”

‘Meest ambitieuze plan in spoorweghistorie’

Reageer op dit artikel