nieuws

Duingebied bij Ouddorp weer drassig als vanouds

bouwbreed Premium

Het waterwingebied Middel- en Oostduinen bij Ouddorp is weer het drassige gebied dat het van oorsprong was.

De keurig recht gegraven kanaaltjes hebben plaatsgemaakt voor meer natuurlijke meertjes. Volgens Delta Nutsbedrijven in Middelburg behoren de Middel- en Oostduinen nu tot de fraaiste open duingebieden van ons land.

Het nutsbedrijf paste het 200 hectare groot gebied aan tijdens de bouw van een nieuw pompstation in Ouddorp. Dat wordt vrijdag officieel in gebruik genomen. Met de bouw van het pompstation is de waterlevering voor Goeree-Overflakkee tot 2015 veilig gesteld. Het pompstation past onder meer de nieuwste zuiveringstechnieken als membraanfiltratie toe.

Het pompstation en de aanpak van het duingebied vergden een investering van 25 miljoen gulden. De 50.000 kubieke meter zand die uit het duingebied is uitgegraven, is aangebracht op een dijk in het duinlandschap. Daarop wordt helmgras geplant.

Delta Nutsbedrijven betrekt 70 procent van het water voor het pompstation uit het Haringvliet. Dat water wordt in de duinen gefilterd. Op die manier hoeft er minder water uit de duinen zelf te worden opgepompt, waarmee verdroging van het gebied wordt voorkomen.

Reageer op dit artikel