nieuws

Dubbelgebruik kost 224 miljoen extra

bouwbreed

Met een extra investering van 224 miljoen gulden kan de Betuweroute geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Van dat geld kunnen langere dwarsliggers worden aangeschaft en platen die daarop worden gemonteerd. De spoorlijn is dan behalve voor treinen ook te gebruiken voor andere intelligente voertuigen.

Dit schrijft hoogleraar logistieke technologie Evers van de Technische Universiteit Delft in een brief aan de leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Hij is warm voorstander van wat hij noemt een hybride aanleg van de Betuweroute.

Evers is ervan overtuigd dat in de toekomst behoefte is aan ‘dedicated’ rijbanen tussen de Maasvlakte, Pernis en Valburg, waar een overslagterminal voor de Betuweroute is gepland. Hij wil dergelijke rijbanen ook tussen Amsterdam, Pernis en Antwerpen. De traditionele railverbindingen zijn in zijn visie bestemd voor afstandtransport. Voor de kortere afstanden kiest hij voor nieuwe intelligente voertuigen. Deze kunnen veel goedkoper vervoeren dan gewone vrachtauto’s. Chauffeurs zijn niet nodig en de brandstofkosten zijn slechts een derde van die van vrachtwagens.

Kans

De hoogleraar heeft zijn brief aan de kamerleden geschreven, omdat hij vreest dat de Betuweroute als een conventionele spoorlijn wordt aangelegd. Daarmee zou volgens hem een enorme kans op een veel hoogwaardiger vervoerssysteem in de Rijn-Scheldedelta verloren gaan. De kwestie is actueel, omdat op dit moment de aanbestedingsprocedure loopt voor de bovenbouw van de goederenspoorlijn die de Maasvlakte verbindt met Duitsland.

Evers bepleit bij de kamerleden dat gegadigden voor het realiseren van de bovenbouw ook de kans krijgen in te schrijven op een hybride (heterogeen) systeem. In eerste instantie zijn de daarmee gemoeide kosten niet zo hoog. Volgens de hoogleraar is het alleen nodig dat de spoorlijn wordt uitgerust met bredere dwarsliggers. Daarop kunnen behalve rails dan ook platen voor een alternatieve rijbaan worden gemonteerd. Volker Stevin heeft dit plan al uitgewerkt. Voor de bredere dwarsliggers is een investering nodig van 44 miljoen gulden. De platen die later kunnen worden aangebracht vergen 180 miljoen gulden.

Terugverdiend

De kosten van de investering kunnen volgens Evers later gemakkelijk worden terugverdiend door een gulden tol per kilometer te heffen. Het vervoer met de nieuwe intelligente voertuigen is dan nog goedkoper dan het huidige vrachtvervoer.

De Delftse hoogleraar erkent dat de Betuweroute ook later nog kan worden omgebouwd tot een multifunctioneel systeem. Hij vreest echter dat de ontwikkeling van ‘dedicated’ rijbanen dan ernstig wordt vertraagd. “Totale ombouw is namelijk veel duurder dan nu een extra investering doen in bredere dwarsliggers.”

Reageer op dit artikel