nieuws

Cultuuromslag Enschede kost koppen

bouwbreed

Hij is 54 jaar en vertrekt per 1 juli als directeur van de dienst Bouw en Milieu van de gemeente Enschede. Burgemeester en wethouders denken niet dat hij de juiste man is om de cultuuromslag vorm te geven, zoals de commissie Oosting heeft bepleit. Twee wethouders zijn al opgestapt. Straks vertrekt F.W. van Aggelen, directeur van de afdeling Bouw en Milieu. Wie volgt?

Er moeten koppen rollen, riep Tweede-Kamerlid Rosenmöller, fractievoorzitter GroenLinks, na de vuurwerkramp. Dat proces lijkt nu heel geleidelijk op gang te komen. Waar burgemeester Mans zich nog steeds eerste burger mag noemen, zijn twee wethouders uit Enschede – Koopmans en Buursink die beiden het vergunningenbeleid in hun portefeuille hadden – opgestapt na het vernietigende oordeel van de commissie Oosting. Nu is kennelijk de top van een aantal ambtelijke afdelingen aan de beurt.

De vraag brandt: waarom moet Van Aggelen weg en kan burgemeester Mans blijven zitten? Van Aggelen, behoedzaam: “Dat is een keuze van de politiek en dus de bevolking. Overigens is mij niet de wacht aangezegd. Ik heb gehoord de discussie mijn eigen conclusies getrokken.”

Cultuuromslag

Het college van B en W stond een paar maanden geleden voor de vraag of de zittende directeur de aangewezen persoon is om het proces van cultuuromslag binnen de dienst te trekken. Dat proces omvat de kwaliteitsbevordering in het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Van Aggelen wilde die discussie niet afwachten en diende zijn ontslag in.

Kort daarop kondigde de gemeente Enschede zijn vertrek openbaar aan. “In dat licht zullen ingrijpende wijzigingen in de gemeentelijke organisatie en werkwijze nodig zijn, met name bij de Bouw- en Milieudienst. Gegeven deze vraagstelling heeft Frits van Aggelen de conclusie getrokken op 1 juli a.s. zijn functie neer te leggen”, aldus het gemeentelijk bericht.

Reorganisatie

Van Aggelen verklaart: “Vóór de ramp vroeg ik me al af of ik hier zou blijven of niet. Na vijf jaar wordt het weer eens tijd om om je heen te kijken. Het moment liet ik afhangen van de reorganisatie op deze dienst. Ik vond dat die eerst moest zijn afgerond. Toen kwam de ramp. Dat slokte de eerste maanden zoveel tijd en mentale energie op, dat ik niet eens meer dacht aan vertrekken. Bovendien zou het raar zijn om de winkel in die periode in de steek te laten. Dat stak pas later weer de kop op. Maar nog steeds wilde ik eerst de reorganisatie afronden. De discussie van de politiek over de ambtelijke top heeft mijn vertrek slechts bespoedigd. Ik wilde de eer aan mezelf houden. Noem het een stukje waardigheid.”

Symbolen

Volgens Van Aggelen is er vanaf die fatale 13de mei iets van afstand ontstaan tussen het gemeentelijk bestuur en de organisatie. “Het bestuur is zeer met zichzelf bezig en minder gericht op de organisatie. De politiek moet haar geloofwaardigheid opvijzelen en heeft kennelijk grote behoefte aan nieuwe symbolen, nieuwe mensen.”

De directeur meent dat zijn dienst geen verwijtbare blunders ten aanzien van S.E. Fireworks kunnen worden aangerekend. “Na de ramp hebben we de Milieudienst Rijnmond uitgenodigd voor een collegiale visitatie. De dienst onderzocht of we een redelijke winkel hadden. Dat onderzoek viel niet slecht voor ons uit. Het aantal vergunningen was op peil en we waren bezig met een kwaliteitsinhaalslag. Ik ben het niet eens met het verwijt van de commissie Oosting dat we de overtredingen van Fireworks met vergunningen bedekten. Als de overtreding in theorie inpasbaar is, hebben we geen grond haar te weigeren.”

Bekend

Fireworks stond voor de ramp volgens Van Aggelen niet bekend als een risicovol bedrijf. Op de vraag of hij wist van het bestaan ervan zegt hij eerlijk: “Ik weet niet meer of ik het wist. Het is ook voor mij een soort reconstructie.”

De van oorsprong uit Drenthe afkomstige sociaal-econoom is bij toeval als directeur Bouw en Milieu in Enschede terechtgekomen. “De functie was gewoon vacant. Het had ook ergens anders kunnen zijn. Ik ben op verscheidene terreinen binnen diverse gemeentelijke afdelingen werkzaam geweest. Van arbeidsmarktonderzoek en sociale dienst tot stadsontwikkeling en bouw en milieu.”

Opdracht

Op 1 januari 1996 begon hij bij de gemeente Enschede met de belangrijke opdracht om van twee afdelingen (Bouwdienst en Milieudienst) één nieuwe dienst te maken. “Deze sector vind ik nog steeds zeer interessant. Wat ik straks ga doen, weet ik nog niet. Ik heb wat potjes op het vuur staan.”

Als zijn opvolger is L.J. van der Ree (47) benoemd. Het college ziet in de nieuwe directeur een “bouwer die zich committeert aan de stad, aan de dienst en aan de medewerkers op wie in de komende jaren een zwaar beroep zal worden gedaan”.

‘Het bestuur heeft behoefte aan nieuwe symbolen’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels