nieuws

Crisisberaad over dalende productie

bouwbreed

De woningbouwproductie zal dit jaar nog verder inzakken. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten allesbehalve positief, bevestigt staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting). De NVB raamt dit jaar een productie van 55.000 nieuwbouwwoningen en de brancheorganisatie van projectontwikkelaars spreekt al van een MKZ-crisis voor de bouw.

Remkes noemt de inzakkende bouwproductie ‘zorgelijk’. Het aantal nieuwe huizen dreigt te halveren ten opzichte van de jaren zeventig en tachtig, toen jaarlijks ruim boven de honderdduizend woningen werden opgeleverd. De staatssecretaris is bezig te achterhalen wat de oorzaken zijn en zoekt naarstig naar een oplossing.

Dit zal niet eenvoudig zijn, omdat sprake lijkt van “een optelsom van factoren”. Eind augustus houdt Remkes een ‘benen op tafel beraad’ met de bouwsector. Hij hoopt dat daaruit een gezamenlijk plan van aanpak komt om de productie weer op te krikken. Naar aanleiding daarvan zal de bewindsman een brief aan de Tweede Kamer sturen.

De voorlopige resultaten van het onderzoek naar oorzaak van de inzakkende productie wijzen op verschillende factoren. Remkes ergert zich aan de ‘zwartepieterij’ van de bouwsector, die de schuld eenzijdig schuift op ‘procedures’.

Vertragen

Veel Vinex-locaties kampen inderdaad met procedures en rechtszaken die flink vertragen. Enkele bekende voorbeelden zijn Leidsche Rijn (Utrecht), Vathorst (Amersfoort), Oosterheem (Zoetermeer) en Saendelft (Zaanstad).

Maar, reageert Remkes, “in vijf jaar zijn de regels niet wezenlijk veranderd. Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat alleen daar de oorzaak ligt.”

Een andere oorzaak zou kunnen liggen in de winstmarges, die in de gww-sector hoger liggen dan in de woningbouw. Remkes beschikt ook over aanwijzingen dat dit inderdaad het geval is. Daardoor lijkt het dat “grote aannemers onder invloed van betere rendementsverwachtingen prioriteit geven aan projecten in de weg- en waterbouw. Het is ontegenzeglijk waar dat verder de bouw van de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn de nodige capaciteit wegzuigen.”

Tegelijk is bekend dat ook de bouwsector kampt met een groot personeelstekort. Jongeren kiezen nauwelijks voor een beroep in de bouw. “De bouw heeft een imagoprobleem en het is nodig daar snel maatregelen voor te bedenken. Het is wel duidelijk dat alleen een grootscheepse imagocampagne niet veel oplost, daar is meer voor nodig. Zeg eerlijk, het lijkt mij ook niet aantrekkelijk om dag in, dag uit hetzelfde te moeten doen. In de seriematige bouw is standaardwerk toch veelal de praktijk. Meer ruimte geven voor variatie en ambachtelijkheid zou mijn inziens al kunnen helpen. Als ik kon kiezen tussen werk aan een rij Vinex-huizen of een binnenstedelijk project, zou ik het wel weten.”

Valkuil

Remkes is niet van plan te luisteren naar argumenten dat vrije kavels de bouwproductie nog verder onder druk zullen zetten. “In die valkuil trap ik niet. Vanaf 1997 is vrije kavelbouw een contractbepaling, dus niemand kan zeggen dat er geen tijd is geweest om daar op in te spelen. Het zijn vooral de ontwikkelaars die daarover klagen, uit aannemerskringen hoor ik dat soort geluiden niet.”

Reageer op dit artikel