nieuws

Corporaties Amsterdam voor rechter gedaagd

bouwbreed

Huurdersvereniging Amsterdam daagt alle twaalf woningcorporaties in Amsterdam voor de rechter. Ze eist dat de corporaties een bedrag van 75 miljoen gulden aan de huurders terugbetalen. Het zijn kosten die ze de afgelopen decennia ten onrechte hebben geïnd.

De ongeveer 50.000 huurders in de tuinsteden Noord, Buitenveldert en Zuidoost betaalden maandelijks gemiddeld een tientje als ‘tuinstadbijdrage’. Het geld besteedden de corporaties aan het onderhoud van het openbaar groen rond de wooncomplexen.

In juni vorig jaar bepaalde de Hoge Raad tijdens een proefproces echter dat het onderhoud van openbare ruimte niet als servicekosten in rekening mag worden gebracht. De maximale wettelijke termijn voor onverschuldigde betaling is twintig jaar. De rechter vond het echter redelijk slechts terug te gaan tot 1990. De uitspraak van de Hoge Raad hebben de corporaties voor een gedeelte genegeerd. Volgens woordvoerder Van der Veer van de Huurdersvereniging Amsterdam heeft een aantal corporaties nog niets terugbetaald, maar wel de inning stopgezet. Andere corporaties betaalden het oneigenlijk geïnde bedrag terug, maar slechts tot juli 2000 en niet tot 1990 zoals de Hoge Raad eiste. Er is voor het geïnde bedrag werk uitgevoerd, klinkt de verdediging. De huurdersvereniging vindt dit niet ver genoeg gaan. Om een rechtszaak te voorkomen overlegde ze diverse keren met de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties over de teruggave. Die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Naar verwachting dient de rechtszaak op 12 september voor de Arrondissementsrechtbank Amsterdam.

De twaalf Amsterdamse corporaties kunnen een eis voor teruggave tegemoet zien van ongeveer 75 miljoen gulden, zo heeft de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties berekend. De corporaties zijn volgens A.J. den Dulk van de federatie niet van plan dat bedrag vrijwillig te betalen.

Volgens Den Dulk zijn de corporaties van plan desnoods weer door te procederen tot de Hoge Raad, omdat ze vorig jaar een “slechte advocaat” hadden. Mochten de Amsterdamse corporaties verliezen, dan wordt een claim neergelegd bij de gemeente, stelt Den Dulk. De omstreden tuinstadbijdrage is namelijk ook een zaak van de gemeente. Het zogeheten tuinfonds is in 1950 door de gemeente Amsterdam en de deelnemende verhuurders ingesteld. De gemeente gaf groenstroken in erfpacht uit aan de verhuurders, die daar geen erfpachtcanon voor betaalden. In ruil daarvoor namen de corporaties de lasten voor aanleg en onderhoud voor hun rekening.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels