nieuws

Camerasysteem leert zichzelf observeren

bouwbreed Premium

Voorlopig zal alleen het Amerikaanse leger het nieuwe automatische camerasysteem gebruiken dat onderzoekers van de universiteit van Illinois ontwikkelden. Mettertijd moet deze vinding ook voor andere toepassingen beschikbaar komen. De camera werkt in combinatie met een microfoon en richt zich op de plaats waar geluid vandaan komt.

Met deze opstelling wilden de onderzoekers aanvankelijk alleen de reflexwerking van hun gesimuleerde neurale netwerk demonstreren. Hierbij ontdekt één camera bewegingen door opeenvolgende beelden te vergelijken. Tegelijk verwerkt het systeem de signalen van twee gekoppelde omnidirectionele microfoons.

Een algoritme analyseert het karakter van het geluid dat zich voordoet en stuurt de uitkomst naar het netwerk. Een rekenkundig model bepaalt aan de hand daarvan de plaats waar het geluid zich voordoet en richt daar een tweede camera op. Het systeem kan gebruik maken van een databank en zo bijvoorbeeld nagaan of er een vliegtuig of een vlucht vogels aankomt. Gaandeweg leert het systeem waar het op moet letten.

Het Nederlandse programma Progress doet eveneens onderzoek naar een intelligente camera. De studie maakt deel uit van een reeks van zes op het gebied van ‘embedded systemen’, een initiatief van NWO, NWO-Exacte Wetenschappen, de Technologiestichting STW, Economische Zaken en het Nederlandse bedrijfsleven. Het laatste betaalde 2,4 miljoen van de 5,6 miljoen gulden die de bestudering van de embedded systemen vergt.

Bewaken

Het camera-onderzoek richt zich op het afstemmen van beeldsensoren die deel uitmaken van zogeheten slimme sensoren. Op die manier kunnen beelden al worden bewerkt nog voor alle beeldinformatie binnen is. De integratie van een visuele sensor, bewerking van beeldpunten en controle maakt volgens STW de weg vrij voor een goedkope intelligente camera, waarvan alle onderdelen op één chip zitten.

Zo’n camera kan bijvoorbeeld terreinen en gebouwen bewaken: camera 1 volgt een object of persoon, tot die uit het zicht is, en stuurt de informatie naar camera 2, die naar de verwachte positie van het bewegende object draait.

Geluid

De Onderneming voor de ontwikkeling van toegepaste informatica in Berlijn werkt intussen aan een camera die geluid fotografeert en analyseert. Een videocamera neemt het beeld van een machine op, terwijl een microfoon het geluid opneemt wat het in beeld gebrachte gedeelte uitstraalt. Een computer brengt het geluid in kaart en legt die over het beeld heen. Op die manier komt bijvoorbeeld de oorzaak van schade aan het licht of doen zich mogelijkheden voor constructieve verbeteringen voor.

Anders dan andere meetprocessen haalt deze methode storingsgeluiden beter naar voren, menen de ontwikkelaars. Het proces geeft ook uitsluitsel over het dynamische gedrag van sneldraaiende machines. Het systeem kan per seconde 100.000 foto’s maken. De onderzoekers analyseerden met de akoestische camera onder andere het geluid van windturbines en een brug.

Reageer op dit artikel