nieuws

Borculo wil speculanten grond hard aanpakken

bouwbreed

De gemeente Borculo wil grondspeculanten hard aanpakken. Het college van B en W heeft voorgesteld een antispeculatiebeding voor industriegrond op te stellen. Dat is nodig omdat de gemeente het spaarzame areaal aan industrieterrein wil behouden voor de in Borculo gevestigde bedrijven die willen uitbreiden.

In het voorgestelde antispeculatiebeding staan vergaande maatregelen. Grondeigenaren die hun grond in onbebouwde staat willen doorverkopen, worden gedwongen de grond weer aan de gemeente aan te bieden. Daarvoor zou dezelfde grondprijs gelden als waarvoor de grond is gekocht.

Verder stelt het college van B en W voor om boetes te koppelen aan de grondprijs. Indien een eigenaar van een woningkavel de grond in het eerste jaar verkoopt, betaalt hij honderd procent van de aankoopprijs, het tweede jaar 60 procent en het derde 30 procent. Grondeigenaren die hun kavel noodgedwongen moeten verkopen, worden gedwongen een groot deel van de winst af te staan aan de gemeente. Het college vindt niet dat eigenaren in die situaties (bijvoorbeeld een scheiding) aan de grondverkoop mag verdienen.

Borculo heeft al een antispeculatiebeding opgesteld voor een nieuwe woonwijk. Daarin is bepaald dat een kavel binnen twee jaar moet zijn bebouwd en de eigenaar er binnen drie jaar moet wonen.

Reageer op dit artikel