nieuws

Bedrijven krijgen energie uit collectief grondwatersysteem

bouwbreed Premium

De Trompet in Heemskerk is het eerste bedrijventerrein in Nederland waar elk bedrijf moet investeren in een eigen warmtepomp. Gasleidingen liggen er niet op dit duurzaam ontwikkelde terrein. Gisteren ondertekenden de gebruikers van De Trompet het contract dat de aanleg van het energiesysteem bezegelt.

Het Utrechtse energiebedrijf REMU is verantwoordelijk voor de exploitatie van het grondwaterdistributiesysteem. Met het groeiende aantal gemeenten dat voor de aanleg van duurzame bedrijventerreinen kiest, lijkt de koers inmiddels wel bepaald. Maar voor veel gemeenten is aan het begrip duurzaamheid al een aardige invulling gegeven als sprake is van intensief ruimtegebruik, het gebruik van verantwoord hout is gegarandeerd en er secundaire grondstoffen worden toegepast. De gemeente Heemskerk gaat wat dat betreft een flinke stap verder. De IJmond-gemeente gaf de ontwikkelaar de opdracht mee om een bedrijventerrein te realiseren waar de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent zou worden gereduceerd. “Daar gaan we zeker met tien procent overheen”, zegt D. Ockeloen van REMU, het energiebedrijf dat het grondwatersysteem voor de warmtepompen aanlegt en exploiteert. “Deels halen we de reductie dankzij de waterpompen, deels ook omdat de bedrijven zich verplichten groene stroom af te nemen.”

Energie uit koel grondwater in plaats van fossiele grondstoffen. De techniek is niet nieuw meer. Nieuw is wel het collectief gebruik van deze techniek. Alleen de duurzame wijk Hofstad in Houten kent een met Heemskerk vergelijkbaar systeem. Maar dat is woningbouw. In Heemskerk gaat het om 120 bedrijven.

Op pagina 9: Elk bedrijf moet investeren in warmtepomp

Gasleiding taboe op terrein met 120 bedrijven

Reageer op dit artikel