nieuws

Bedrijven dupe van interne fraude

bouwbreed

Grote Europese ondernemingen zijn op grote schaal slachtoffer van interne fraude. Verduistering en diefstal door eigen medewerkers kostten de bedrijven de afgelopen twee jaar 3,6 miljard euro (f 7,9 miljard). Dat is omgerekend ruim 6,7 miljoen euro (f 14,7 miljoen) per bedrijf.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerde studie van het accountants- en advieskantoor PricewaterhouseCoopers onder ruim 3400 bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen in vijftien West- en Midden-Europese landen. In totaal 536 ondernemingen uit de onderzoeksgroep behoren tot de categorie ‘vooraanstaande Europese ondernemingen”.

Zeker 43 procent van de grote bedrijven heeft sinds 1999 te maken gehad met fraude. Bovendien vindt eenderde van de ondernemers dat het risico van fraude de afgelopen vijf jaar alleen maar is toegenomen. In Nederland bestal het eigen personeel de afgelopen twee jaar 38 procent van de grotere ondernemingen en 22 procent van de kleinere bedrijven.

Opmerkelijk is dat bedrijven nauwelijks in staat zijn zelf de fraude boven water te krijgen. In 58 procent van de gevallen ontdekten ze bij puur toeval dat ze door eigen medewerkers werden geflest.

Verantwoordelijk

De eigen controlesystemen werken nauwelijks, terwijl toch de helft van de ondernemers vindt dat het opsporen van oplichting en verduistering de verantwoordelijkheid is van de directie. Maar 22 procent van de bedrijven traint het management specifiek in fraudebestrijding.

Duidelijk werd verder dat fraude en de daaruit voortvloeiende schade groeien naarmate de grootte van de organisaties toeneemt. Verder slaagt maar twintig procent van de opgelichte bedrijven er in meer dan de helft van de geleden schade terug te vorderen. In Nederland is die situatie nog slechter. Slechts een van de tien bedrijven wist 50 procent of meer van het verloren geld terug te krijgen. Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven bleek niet tegen fraude verzekerd te zijn.

Bedrijven en instellingen beschouwen internet steeds meer als een middel waarmee fraude kan worden gepleegd. Ruim 40 procent zien ‘cybercriminaliteit’ als het gebied waar ze het grootste risico op fraude lopen. Momenteel speelt bij Europese bedrijven al in 13 procent van de fraudegevallen het internet een grote rol.

Werknemers stelen voor bijna acht miljard van de baas

Reageer op dit artikel