nieuws

Bedrijven blij met Gelders zandbeleid

bouwbreed

Nederzand is ingenomen met het voornemen van de provincie Gelderland om de onderhandelingen over zandwinning vanaf 2008 over te laten aan de gemeenten en geen hoofdrol meer te spelen in het aanwijzen van nieuwe winlocaties. Het samenwerkingsverband van zeven zandwinbedrijven meent dat Gelderland ook niet anders kan dan het roer omgooien na het afblazen van het zandwinproject Maasbommel.

“De provincie komt er zelf niet meer uit en gooit daarom nu de marktwerking er weer in”, reageert directeur Van Megen van Nederzand op de beleidswijziging van de provincie. Volgens hem grijpt Gelderland terug op beleid uit het verleden. “Voordat de provincie grote projectlocaties ging toewijzen, kwamen de ontzandingen ook door marktwerking tot stand. Toen hadden we vooral te maken met gemeenten en waterschappen.”

De provincie reageerde deze week op het rapport van het ingenieursbureau Witteveen + Bos, dat in opdracht van Nederzand is geschreven. Door het afblazen van ‘Maasbommel’ lukt het de provincie niet om tot 2008 het afgesproken quotum van 59 miljoen ton zand te leveren, voorspelt het rapport. Gelderland houdt vol dat het verdiepen van andere locaties de komende jaren voldoende zal opleveren. Ook het overheidsbeleid om de rivieren meer ruimte te geven, zou de provincie in de kaart spelen.

Weerstand

Gelderland wil af van de centraal geleide toewijzing van zandwinlocaties. “We hebben gemerkt op hoeveel weerstand dat stuit”, zegt provinciewoordvoerder Visser. Overleg op lokaal niveau levert volgens hem een groter maatschappelijk draagvlak op. “Bovendien verwachten wij dat gemeenten er meer uit kunnen slepen.” De provincie blijft wel de randvoorwaarden stellen, aldus Visser. “De ontzanding moet bijvoorbeeld een toegevoegde maatschappelijke waarde opleveren. En verder stellen wij de zoekgebieden vast waarbinnen de gemeenten en de zandwinners plannen mogen maken.”

In de praktijk zullen de consequenties voor de zandwinners niet ingrijpend zijn, verwacht Van Megen. Ook nu voeren de bedrijven onderhandelingen met de gemeenten, omdat daar de bestemmingsplanwijzigingen vandaan moeten komen. “Maar we zullen in de nieuwe situatie de toekomst meer in eigen hand hebben.”

Sneller

In onderhandelingen met gemeenten verwachten de zandwinbedrijven namelijk sneller tot overeenstemming te kunnen komen.

“We zullen intensiever dan ooit kijken naar de plannen die de gemeenten zelf graag gerealiseerd willen zien”, schetst de directeur de toekomst. In ruil voor bijvoorbeeld een recreatieplas met bungalows of een jachthaven moeten de gemeenten over te halen zijn mee te werken aan zandwinning.

De zandwinners pleiten voor een overgangsperiode naar het nieuwe beleid. “Het duurt minimaal zeven jaar voordat je met de marktwerking aan de slag kunt”, denkt Van Megen. Die tijd zal volgens hem hard nodig zijn om door middel van grondaankopen, vergunningaanvragen, planontwikkeling en het leggen van contacten met gemeenten in te spelen op de gewijzigde verhoudingen in de onderhandelingen.

Reageer op dit artikel