nieuws

BaggerfusieBallast en HBG rond

bouwbreed

HBG kan de fusie tussen zijn baggerpoot HAM en Ballast Nedam Dredging niet meer terugdraaien. Daarvoor zijn de onderhandelingen in een te vergevorderd stadium, aldus bestuursvoorzitter C.J. Reigersman van HBG gisteren tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering. “Zonder contractbreuk te plegen kunnen we niet meer terug.”

De bestuursvoorzitter van HBG liet weten ook helemaal niet af te willen van de transactie met Ballast Nedam. De eerder gemelde fusie van de baggerpoten van beide bedrijven wordt dan ook gewoon doorgezet, zei Reigersman.

Daarmee verwerpt de directie Boskalis’ bod van 1,25 miljard gulden op de HAM en het voorstel van Heijmans om de bouwactiviteiten van HBG over te nemen definitief.

Tot woede van een groot aantal aandeelhouders die de louter informatieve vergadering aangrepen hun ongenoegen kenbaar te maken. De ontevreden aandeelhouders zien veel liever dat HBG wordt opgesplitst: de baggerpoot naar Boskalis, de bouwtak naar Heijmans en de consultancy-activiteiten naar Grontmij of een ander goed presterend ingenieursbureau.

Volgens W. Burgers, vermogensbeheerder van Orange Fund, denkt zeker 60 procent van de aandeelhouders er zo over. “Het lijkt mij daarom verstandig”, richtte hij zich tot Reigersman, “dat u de besprekingen met Boskalis en Heijmans opent en de gesprekken met Ballast Nedam in de ijskast zet.”

Reigersman liet weten dat niet te willen, maar eigenlijk ook niet te kunnen. Als HBG binnenkort geen handtekening zet, riskeert het een claim van Ballast Nedam wegens contractbreuk. “Voor alle duidelijkheid: wij willen het contract ook niet breken”, sprong president-commissaris A. Loudon van HBG de bestuursvoorzitter bij. “Na alle alternatieven te hebben bekeken, is de vorming van Ballast HAM Baggeren de juiste strategie. Verkoop van HAM is niet aanvaardbaar. Het bod van Heijmans kwam te laat. Bovendien hebben we onze twijfels over dat bod. Heijmans levert het veel plezier op, maar ons niet.”

Verontwaardiging

De mededeling dat de baggerfusie met Ballast Nedam zo goed als zeker in kannen en kruiken is, leidde tot verontwaardiging bij veel aandeelhouders. “Als alles al vast ligt, waarom zijn we dan hier?”, vroeg een van hen zich vertwijfeld af. Het antwoord van Reigersman was helder: “Om u ervan te overtuigen dat de door ons gekozen strategie de juiste is.” P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was echter allerminst overtuigd. “De prognoses van HBG zijn al vijf jaar achtereen minder gunstig uitgevallen”, sneerde hij. De Vries eiste inzicht in de kosten die het afblazen van de joint venture met zich mee zou brengen, maar kreeg die niet. Een poging om motie of een peiling af te dwingen, strandde.

Op pagina 5: ‘Baggervloten HBG en Ballast Nedam vormen topspeler’.

Reageer op dit artikel