nieuws

Ambtenaren die in huizen handelden gaan vrijuit

bouwbreed Premium

Twee Utrechtse gemeenteambtenaren, die werden verdacht van belangenverstrengeling bij de handel in onroerend goed, gaan vrijuit. Wel krijgt een van de twee, die werkt bij de dienst stadsontwikkeling, een andere functie. De ander mag bij de dienst maatschappelijke ontwikkeling blijven werken, zo maakte de gemeente Utrecht bekend.

De ambtenaren kwamen vorig jaar in opspraak toen het Utrechts Nieuwsblad meldde dat zij vanaf 1988 handel in huizen bedreven via bv’s van hun echtgenotes. Ze zouden daarbij flinke winsten hebben gemaakt omdat ze op basis van hun ambt over voorkennis beschikten.

De gemeenteraad eiste een diepgaand intern onderzoek. Daaruit is niets gebleken van handel met voorkennis, vormen van belangenverstrengeling, ongeoorloofde nevenactiviteiten of fraude met vergunningen of bouwaanvragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom formeel geen grond om maatregelen tegen de twee te nemen, aldus verantwoordelijk wethouder T. Gispen.

De ambtenaren hebben steeds ontkend dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Wel gaven ze toe hand- en spandiensten voor de bv’s te hebben verricht. Daar moeten ze zich voortaan van onthouden.

Intern

Tijdens het onderzoek naar het tweetal zijn degenen die de kwestie bij het Utrechts Nieuwsblad aankaartten niet gehoord. Volgens Gispen is dat gebeurd omdat de raad had gevraagd om een intern onderzoek. Buiten de gemeente zijn alleen gegevens opgevraagd bij het Kadaster en bij de Kamer van Koophandel.

Binnen de diensten waar de ambtenaren werkten, was overigens algemeen bekend waar beiden zich mee bezighielden. De kwestie is daarom voor de gemeente aanleiding om diensthoofden voortaan te laten rapporteren over de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Reageer op dit artikel