nieuws

Aantal leningen België daalt

bouwbreed

De verstrekkers van hypotheekleningen in België (Beroepsvereniging van het Krediet/BVK) hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 4189,46 miljoen gulden (1904,3 miljoen euro) aan bouwleningen verkocht. Dat was 1,7 procent minder dan in de eerste drie maanden van 2000.

De hypotheekleningen voor nieuwbouw daalden zelfs met 12,3 procent vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar en met 20,6 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 1999.

Dat heeft te maken met de sedert enkele jaren sterk stijgende prijzen voor bouwgronden en ook met de (minder) gestegen prijzen voor nieuwe woningen. De BVK verwacht dat de markt voor hypotheekleningen in België tegen het einde van dit jaar weer zal aantrekken.

De leden van de BVK hebben op de Belgische markt voor hypotheekleningen een aandeel van 90 tot 95 procent. Fortis Bank is de grootste verstrekker van hypotheekleningen.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, zijn hypotheekleningen verkocht voor een bedrag van 3924,8 miljoen gulden (1784 miljoen euro). Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2000. Over deze herfinancieringen – de vervanging van meestal duurdere bouwleningen door goedkopere – merkt de BVK op dat deze de dalende trend voortzetten. In het eerste kwartaal van dit jaar was zelfs sprake van een teruggang met 23 procent tot 264 miljoen gulden (120 miljoen euro) vergeleken met de overeenkomstige periode van vorig jaar. In het eerste kwartaal van 1999 waren de herfinancieringen nog goed voor een bedrag van 2833,6 miljoen gulden (1288 miljoen euro) als gevolg van de zeer lage rente. Toen die fors ging stijgen, liep het aantal herfinancieringen gevoelig terug.

Omdat nieuwbouw alsmaar duurder wordt, kiezen steeds meer mensen in België, en vooral jonge gezinnen, voor een bestaande woning die ze dan verbouwen of renoveren. Dat blijkt ook uit de stijging van de leningen voor de aankoop van bestaande woningen in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3 procent tot 2391,4 miljoen gulden (1087 miljoen euro).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels