nieuws

A7 bij Groningen 30 miljoen duurder

bouwbreed Premium

De aanpassing van de A7, ofwel zuidelijke ringweg van Groningen, vergt 30 miljoen gulden meer dan tot nu toe was aangenomen. In het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) wordt voor de eerste fase van het project nog uitgegaan van 244 miljoen gulden.

Dit blijkt uit een brief van minister Netelenbos van Verkeer aan de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat zoekt op dit moment naar oplossingen om het gat te dichten. Daarvoor vindt onder meer overleg plaats met de regio.

Het is de bedoeling dat volgend jaar het tracébesluit voor het stuk A7 wordt genomen. Het project moet de doorstroming op de zuidelijke ringweg van Groningen verbeteren, onder meer door het aanbrengen van ongelijkvloerse kruisingen. Grootste knelpunt is nu de gelijkvloerse kruising met de A28.

In haar brief meldt Netelenbos dat de tracéwetprocedure enigszins is vertraagd. Dat komt deels door de hogere kosten.

De realisatie van het project moet in 2003 beginnen. De oplevering is in 2007 gepland.

Reageer op dit artikel