nieuws

Woningen zakken snel met heipalen en al

bouwbreed

Amsterdam is gebouwd op palen. Heien is een reuze handige oplossing die voorkomt dat de huizen gelijk het moeras inzakken. Maar een garantie tegen verzakkingen heeft een bewoner van een huis op palen niet. Een aantal mensen in de Van Breestraat in Amsterdam is daar inmiddels achter gekomen.

Natuurlijk bestaat na verloop van tijd de kans op verzakking van een huis op palen, bijvoorbeeld door het inklinken van de grond of door paalrot. Maar in de Van Breestraat in Amsterdam zakten twintig huizen de laatste tien jaar wel heel snel.

Inzage van de originele bouwtekening moest een idee geven van het funderingsplan van de woningen, die in de laatste jaren van de negentiende eeuw zijn gebouwd. Een van de gedupeerden, H. Lammertse: “Volgens de oude tekeningen zouden de mandelige steens muren gedragen worden door een afwisselende Amsterdamse en Rotterdamse fundering.” Bij de Amsterdamse methode staan twee palen naast elkaar dwars op een bouwmuur, in een rij. Terwijl bij een Rotterdamse fundering één paal wordt gebruikt. “Het bleek dat alleen de Rotterdamse methode was toegepast. Bovendien moest volgens tekening de afstand tussen de palen één meter bedragen, terwijl die feitelijk 1,4 meter is.”

Dodemansbedden

Verder bleek dat een aantal palen helemaal niet of niet meer onder de bouwmuren stond. Lammertse: “Vanwege de urgente situatie is besloten dodemansbedden in de kelder aan te brengen. Dwars door de bouwmuur werden hiertoe stalen profielen aangebracht, die de krachten van de bouwmuren tijdelijk op de gemetselde keldervloer over konden brengen. Daarnaast zijn noodpalen de grond ingedrukt bij elke bestaande houten paal die voor minder dan de helft onder de bouwmuur stond. Met stalen jukken zijn vervolgens de bouwmuren ondersteund.”

Waarom sommige palen onder de bouwmuren vandaan zijn gekomen, weet niemand. Bouwwerkzaamheden aan het nabijgelegen Concertgebouw of het Museumplein kunnen invloed hebben gehad. Maar of dat tot een verschuiving van de ondergrond tot gevolg heeft geleid, valt vooralsnog niet aan te tonen.

De aannemer is inmiddels volop aan de gang met het funderingsherstel. In de gezamenlijk kelders komt een ‘kuip’ van gewapend beton die met inkassingen in de voor- en achtergevels en bij het eerste en laatste huis ook in de zijgevels de panden zal dragen. De vloer steunt uiteindelijk op in de grond te drukken stalen buispalen.

Lammertse: “Het begon met een eenvoudig herstelplan met vijzels op de bestaande palen en een kostenraming van rond 120.000 duizend gulden. Door de tegenvallers lopen de kosten op tot zeker honderdtachtig duizend gulden per huiseigenaar.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels