nieuws

Wildwater-kanobaan bij Grave geschrapt

bouwbreed Premium

Het plan voor een wildwater-kanobaan in de uiterwaard van de Maas bij Grave moet worden geschrapt. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat acht het uitgesloten dat de initiatiefnemers van het project een vergunning krijgen in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken.

De baan zou in een opgehoogd gronddepot moeten komen te liggen. Het waterbergend vermogen van de uiterwaard neemt daardoor af.

Dat druist volgens De Vries in tegen het beleid om de grote rivieren juist meer ruimte te geven en op die manier overstromingen tegen te gaan. Om die reden kan de baan volgens De Vries niet doorgaan.

De kanobaan was onderdeel van een project waarin ook een vispassage was opgenomen. Rijkswaterstaat directie Limburg, de gemeente Grave en Ballast Nedam zijn geruime tijd bezig geweest met een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van het project. De wildwater-kanobaan zou olympische allure krijgen.

Elders

De start van het Ruimte voor de Rivierbeleid heeft een heroverweging noodzakelijk gemaakt. Bij de voorbereiding van de vergunningaanvraag is de conclusie getrokken dat de vispassage wel en de kanobaan niet kan doorgaan. De kanobaan kan volgens De Vries net zo goed elders worden gerealiseerd, waar geen bergend vermogen van een grote rivier verloren gaat. Bovendien gaat het volgens haar om recreatie en is dus geen zwaarwegend maatschappelijk belang aanwezig. Om die reden kan niet worden afgeweken van het Ruimte voor de Rivierbeleid.

De staatssecretaris verwijst in dit verband ook naar het advies van de Commissie Waterbeheer 21ste Eeuw, die tegen bouwen in de uiterwaarden is.

Reageer op dit artikel