nieuws

WERV-gemeenten Gelderland snakken naar bouwgrond

bouwbreed Premium

Het contourenbeleid in de Vijfde nota ruimtelijke ordening is te star, vindt Tweede-Kamerlid Depla van de PvdA. “De groene en blauwe contouren verdienen bescherming, maar we moeten wat minder werken met de rode contouren”, merkte hij donderdag op tijdens een regionale partijbijeenkomst over wonen in de zogeheten WERV-gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal).

De woningnood is groot in dit ‘stedenvierkant’ in de Gelderse Vallei. Veenendaal kampt al jaren met een achterstand in de woningbouw, Wageningen klaagt over een groot tekort aan contingenten en Ede ziet sinds een uitspraak van de Raad van State de nieuwbouwwijk Kernhem op losse schroeven staan. De vier gemeenten hebben lange wachtlijsten voor starters en ook de doorstroom van huurders naar koopwoningen loopt vast.

Een forum tijdens de bijeenkomst telde naast Depla een makelaar, de Edese wethouder Spiegelenberg en de directeuren van een Wageningse en een Edese woningcorporatie.

Depla’s pleidooi voor een minder strikt hanteren van de rode contouren zou de WERV-gemeenten bijzonder goed uitkomen. Grenzend aan de vier gemeenten ligt het Binnenveld, een landelijk gebied met voornamelijk een agrarische bestemming.

‘Bio-industrie’

“Ik denk dat het Binnenveld zich goed zou lenen om woningbouw op te plegen”, aldus de directeur van de woningcorporatie Wageningen. “Er wordt op dit moment al een studie gedaan naar ‘wonen aan het water’ in het Binnenveld”, vulde een Rhenense wethouder aan. “En in het Binnenveld zit toch vooral bio-industrie”, aldus de makelaar. Depla merkte op: “Het is belangrijk dat de WERV-gemeenten hier zelf een belangrijke stem in krijgen. We moeten minder aan de Rijksoverheid overlaten. En er moet voor de woningbouw een keuze gemaakt worden tussen de uiterwaarden, de Veluwe, de Heuvelrug en het Binnenveld. Je kunt ze namelijk niet allemaal openhouden.”

Grondpolitiek

Depla waarschuwde er niettemin voor dat bij door woningbouw de open ruimte niet verloren mag gaan. Hij ging in op het wetsvoorstel dat de PvdA maandag indient om de gemeenten meer macht te geven bij de grondverwerving. “De Wet voorkeursrecht gemeenten heeft aan kracht ingeboet. Met het wetsvoorstel willen wij dat repareren.”

De regionale PvdA-leden maakten zich kwaad over de dominante rol die de projectontwikkelaars zouden spelen in de grondpolitiek. “Wij willen dat de best passende projectontwikkelaar de opdracht krijgt en niet degene die toevallig de grond bezit”, reageerde Depla. Er moet wat hem betreft een einde komen aan het risicoloos opties nemen op grond van agrariërs, die pas daadwerkelijk gekocht wordt als deze een woonbestemming gekregen heeft. De Rhenense wethouder gaf wat tegengas. “Het is al te gemakkelijk om alleen naar de ontwikkelaars te kijken. Ook de mensen die hier vanuit de Randstad naartoe trekken, drijven de prijs op.”

Intussen blijft de praktijk weerbarstig. “Bij ons in Ede heeft de bouwstichting voor ouderen LHBB het bejaardentehuis De Gelderhorst verkwanseld aan de hoogst biedende partij, terwijl wij er wellicht jongeren in hadden kunnen huisvesten”, zei de directeur van Woonstede, de Edese woningstichting. Dan zijn er nog de in onbruik rakende kazerneterreinen in Ede, waar de gemeente al jaren op aast voor woningbouw. Spiegelenberg: “Ook defensie moet zijn terreinen niet commercieel op de de markt brengen.”

Reageer op dit artikel