nieuws

Wegwerken horen bij vakantievoorpret

bouwbreed Premium

Duizenden vakantiegangers vragen zich af hoe ze dit jaar de files kunnen ontwijken om hun bestemming zo snel mogelijk te kunnen bereiken. Het antwoord is eenvoudig: op geen enkele manier. Nederland ligt open. Je komt overdag gegarandeerd in één file terecht, maar waarschijnlijk in meerdere.

Behalve de normale onderhoudswerken, die Rijkswaterstaat gedurende de zomermaanden laat uitvoeren, ondervindt het wegverkeer grote hinder van drie grote wegwerkzaamheden.

T. Gerritsen van het Traffic Information Center in Utrecht: “De A16 is altijd al een ellendeweg geweest en wordt eindelijk groots aangepakt. Het gaat om een combinatie van twee klussen: verbreding van de rijksweg en de aanleg van de hogesnelheidslijn. De A27 houdt ook flink op vanwege de aanleg van de Betuweroute. Beide zullen tot 2003 hinder veroorzaken.” Maar de grootste narigheid verwacht Gerritsen overmorgen bij Amsterdam, als de A10 (west) gedurende dertien weken geheel wordt afgesloten. De stad stelt honderden fietsen beschikbaar voor werknemers in Amsterdam-West, om te voorkomen dat het verkeer vastloopt.

Versmald

De vakantieganger zal op de A16 en A27 rekening moeten houden met tijdelijk verlegde en versmalde rijbanen. Sommige zijn zo smal, dat het verkeer zich erdoor moet persen. Eenmaal over de grens reist de file met hem mee. Want ook België en Frankrijk benutten de zomermaanden voor onderhoudswerkzaamheden. Daar waarschuwen poppen met vlaggen – die als bouwvakkers zijn verkleed – dat er iets naars komt.

Het is niet zozeer het oponthoud dat de grootste irritatie veroorzaakt, meent voorlichter Bennink van de Koninklijke Landelijke Politie Diensten (verkeerspolitie). “Maar wel de nodeloos lange afzettingen en de daarbij behorende verplichte lage snelheden. Een rij pionnen van twee kilometer, helemaal aan het eind staat een wagentje. Al die tijd mag de automobilist maar 70 kilometer per uur rijden. Dan is het logisch dat hij denkt: ‘dag hoor, het is wel goed’. Juist op die wegvakken is het overtredingsprecentage van 30 tot 50 procent hoog. Natuurlijk moet de wegwerker goed worden beschermd op die wegvakken. Maar, in veel gevallen is de afzetting overdreven.”

Aannemers

Dat is geen onwil van Rijkswaterstaat, die eindverantwoordelijk is, overtuigt Bennink. “Rijkswaterstaat erkent het probleem, maar besteedt het werk uit aan aannemers. Zij volgen kennelijk niet altijd de regels over afzettingen in het bestek, want het gaat dikwijls niet goed. Ik mis ook een bord dat het einde van de wegwerkzaamheden aankondigt met een bedankje aan de automobilist voor zijn geduld.”

De afsluiting van de A10-West zorgt de komende maanden voor veel narigheid.

Reageer op dit artikel