nieuws

Vorderingen meten via E-Scorecard

bouwbreed Premium

Om te meten hoe het is gesteld met enerzijds de strategische doelstellingen en anderzijds de middelen die daarvoor nodig zijn, ontwikkelde het platform de zogeheten ‘E-Scorecard’. Met dit meetmodel is het mogelijk snel in kaart te brengen hoe ver een bedrijf is gevorderd met het gebruik van e-business-hulpmiddelen (en de wil om deze in te zetten).

“Het blijkt dat er nog een groot verschil is tussen de strategie van de bedrijven en wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Men denkt al verder te zijn dan men feitelijk is’, stelt R. Wabeke van het EC Platform Bouw vast naar aanleiding van het onderzoek. Om dit te bereiken is de campagne ‘De Bouw gaat Digitaal’ gestart. Doelstelling is dat binnen één jaar de helft van de bouwbedrijven het belang onderkent van digitale communicatie en ook weet hoe dat in te vullen.

De E-Scorecard onderscheidt zes niveaus van e-business: van niveau 0 (geen gerichte activiteiten met Internet en ook geen plannen daartoe), naar onder meer niveau 1 (aanwezig op Internet, maar geen interactieve mogelijkheden met klanten of leveranciers), niveau 3 (producten verkopen via het net) tot en met niveau 6. Bedrijven die dit hoogste niveau halen, hebben e-business volledig geïntegreerd in hun bedrijfsvoering en contacten met klanten en toeleveranciers.

Met de eerste versie van de E-Scorecard voerde USP marketing consultancy in opdracht van het EC Platform Bouw een uitgebreid onderzoek uit in de sector. De bedoeling is dit in ieder geval jaarlijks te herhalen en zo nodig tussentijds te updaten. Uit het eerste onderzoek blijkt dat alle sectoren in de bouw serieuze plannen hebben om te investeren in e-business. Vooral de architecten springen er uit. Nu is bijna een kwart van de architectenbureaus aanwezig op het internet met een site voor hun klanten. Afgaande op hun plannen, zal binnen een jaar 64 procent zo ver zijn.

Het aantal opdrachtgevers en fabrikanten dat e-business gaat gebruiken voor in- en/of verkooptransacties via internet zal in het komende jaar verdrievoudigen.

Wabeke: “Duidelijk is dat de bouw het komende jaar miljarden gaat investeren in e-business. Dat is een goede ontwikkeling, maar het heeft pas echt zin als de investeringen zijn afgestemd op wat je er in relatie met klanten en toeleveranciers mee kunt doen. De E-Scorecard kan daarbij helpen.”

Reageer op dit artikel