nieuws

Verkoop vanaf tekening

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Remkes is van mening dat er meer dure woningen moeten komen. Dat is niet zo moeilijk, creëer schaarste en het gebeurt vanzelf. Maar zo zal de staatssecretaris het niet hebben bedoeld. Aannemelijker is dat hij van mening is dat er woningen gebouwd moeten worden van een hogere kwaliteit en woningen met meer kwaliteit zijn logischerwijs duurder. Alle waar is naar zijn geld.

De staatssecretaris kan dat wel willen maar heeft hij over kwaliteit wel iets te zeggen? Subsidie is niet meer van deze tijd en zaken als beukmaat, plafondhoogte en inhoud worden allemaal aan de markt overgelaten. Kortom Remkes kan niet zo veel. Of misschien toch wel?

Verkoop vanaf tekening

In Nederland mogen ontwikkelaars met een grondpositie hun woningen vanaf tekening verkopen. Dat is een voorrecht. Tegenover het verkopen vanaf tekening zou eigenlijk een bouwplicht moeten staan, maar dat is niet het geval. Verkoop vanaf tekening is niet vanzelfsprekend; in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden, mag het niet.

Verkoop vanaf tekening heeft voor een ontwikkelaar het voordeel dat hij de opdracht aan de aannemer kan uitstellen tot dat het risico zo goed mogelijk is gedekt. Heijmans bijvoorbeeld start de uitvoering pas wanneer 70% van de woningen verkocht is, een feit dat het bedrijf nadrukkelijk naar haar aandeelhouders bekend maakt en wat met zoveel woorden zegt dat het veilig is om een aandeel in het bedrijf te kopen. Verkoop vanaf tekening geeft bovendien de mogelijkheid om al voor de bouw rekening te houden met wensen van de koper. Verkoop vanaf tekening lijkt daarmee alleen pluspunten te kennen.

Staatssecretaris Remkes wordt geacht een breder belang te dienen, dan alleen dat van projectontwikkelaars. En dan zijn er wel een paar kanttekeningen te maken. Zoals bekend hebben bouwers de neiging om in seriegrootte te denken. Een grote serie calculeert makkelijker en bouwt goedkoper. Flats, rijtjes eengezinswoningen, VINEX lokaties staan er vol mee. Zo’n project is afgestemd op de smaak en de beurs van de doorsnee koper. Het is vrijwel risicoloos bouwen.

Wanneer er niet meer vanaf tekening zou mogen worden verkocht ziet de ontwikkelaar zich gesteld voor een reëel risico. Omdat hij niet langer op voorhand van afzet verzekerd is zal hij waarschijnlijk de project- en seriegrootte verkleinen en meer kwaliteit willen leveren. En dat is precies waar het naar toe moet.

Kwaliteit

Verkoop vanaf tekening kent nog een ander nadeel. Wanneer een woning al is verkocht vóór de bouw ervan, ontbreekt de prikkel om kwaliteit te leveren. Daarbij komt dat de koper zijn besluit tot koop baseert op de verkoopfolder, met daarin, naast een beeld van de woning, een indicatie van de bouwkundige kwaliteit.

De werkelijke kwaliteit staat in de contractsstukken die later worden opgesteld en nog weer later rechtskracht krijgen en dan alleen de ontwikkelaar en de bouwer ten opzichte van elkaar bindt. In de fase tussen de verkoop vanaf tekening en de start van de bouw is dus nog van alles mogelijk, ook het terugschroeven van de bouwkundige kwaliteit. De consument merkt het niet en zo dat wel het geval is, dan kan hij er weinig of niets aan doen.

Samenvattend kent het verkopen van huizen vanaf tekening als nadeel dat het tegengesteld werkt aan de bevordering van de kwaliteit van de woningvoorraad. En dat is een belang dat verder strekt dan alleen dat van de koper.

Reageer op dit artikel