nieuws

‘Utrecht gaat vreselijk slordig met zijn grond om’

bouwbreed

Provincie en stad Utrecht gaan “serieus kijken” naar het idee van Bureau Op ten Oort Blijdenstein, het verkeersplein Oudenrijn te overbouwen. Dat lieten twee hoge ambtenaren van stad en provincie weten tijdens een publieksdiscussie over de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Architect Walter van Meijl, die al geruime tijd lobbyt met het concept, vond eindelijk gehoor. “Uw idee is geland”, sprak debatleider Patrick van Mil, adviseur bij Berenschot.

Het duidelijkst positief bleek Klaas Meester, strategisch beleidsadviseur van de provincie Utrecht: “Dit is een plan om goed over na te denken. Alleen maar asfalt is hartstikke zonde van al die kostbare grond van Oudenrijn”.

Architect Paul van der Grinten, hoofd stedenbouw en monumenten van de stad Utrecht: “Dit is geen plan om mee te spotten, zoals wel eens is gebeurd. Realisatie is gewoon een kwestie van kostenniveau. Als ook hier de grond zo duur wordt als in andere metropolen, dan wordt zo’n plan hoogst interessant.”

Van onze correspondent

Jos Goos

utrecht – De Polder Rijnenburg, in een van de oksels van verkeersplein Oudenrijn, is onmisbaar voor de woningbehoefte van stad, regio en provincie Utrecht, maar tegelijkertijd ook voor waterberging.

Daarom studeert de gemeente Utrecht op gecombineerd gebruik van de grond: enkele duizenden huizen op en rond water. Dat zei Paul van der Grinten, hoofd stedenbouw en monumenten van de stad. Overigens bleek onlangs dat Rijnenburg al grotendeels in handen is van projectontwikkelaars, waardoor beleidsmatige ontwikkeling van het gebied ernstig wordt bemoeilijkt.

Op de discussiebijeenkomst ‘Utrecht Megastad?’ lieten alle panelleden dezelfde noodkreet horen: het grondbeleid moet worden aangepast, want op de huidige manier valt de ontwikkeling niet te sturen. Dat blijkt keer op keer.

De projectontwikkelaars mogen dan beweren dat ze geen grond kopen om aan die grond zelf te verdienen, maar om erop te kunnen bouwen – de praktijk wijst evenwel uit dat daarmee ruimtelijke ordening en planontwikkeling uit elkaar lopen.

Opmerkelijk was daarom het tipje van de sluier, opgelicht door Klaas Meester, strategisch beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij de provincie Utrecht. Om de hoofddoelstellingen van de Vijfde Nota af te dwingen bij lagere overheden wil volgens hem de Rijksplanologische Dienst “contracten” afsluiten met de landsdelen. Hoe die dat contract dan verder waarmaken, is hun eigen probleem. Wat de sancties zijn op niet-nakoming van het contract vertelde hij niet.

Provocerend

De provocerende vraag luidde: als er 50.000 huizen gebouwd moeten worden in en rondom de stad Utrecht kan Utrecht dan maar niet beter de randgemeenten annexeren en een megapool stichten? Die dan volop onderdeel wordt van de Deltametropool, waar de Vijfde Nota voorstander van is?

Die randgemeenten walgen van dat idee, maar zien ook wel dat ze stukje bij beetje letterlijk terrein aan Utrecht verliezen. Om dat proces te keren, willen de randgemeenten dat de stad veel meer dan de 7000 tot 10.000 huizen in de bestaande stad ‘invlecht’. Dan wordt de druk navenant minder.

Ook de provincie Utrecht ziet dat graag. Klaas Meester: “Utrecht gaat vreselijk slordig met zijn grond om. Er liggen hele lappen braak, of het zijn parkeerterrein. De stad heeft voor een miljard aan grond niet of amper gebruikt liggen.” De provincie ziet het liefst dat de stad Utrecht flink verdicht, en dat de overloop grotendeels naar Almere en Flevoland gaat, in plaats van de kleinere gemeenten vol te plempen.

Twee problemen

Les van de avond: in de kern blijkt ruimtelijke ordening op twee problemen te stuiten. Politieke en bestuurlijke samenwerking, en inschatting van toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoeften. De regionale samenwerking van 26 gemeenten wordt binnenkort ontbonden, en vervangen door een club van tien gemeenten.

Goeie vraag: wie gaat daar domineren? “Rumtelijke ordening is vooral het voorkomen van blunders,” sprak Van der Grinten (stad Utrecht) relativerend. “Maar die 50.000 woningen rond Utrecht en 100.000 in de hele provincie zijn keihard. Dat moeten we onder ogen zien. We doen onze kinderen en kleinkinderen geen plezier door nu te roepen ‘not in my backyard’, zoals de randgemeenten doen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels