nieuws

Tweede gemeente van Groningen krijgt ander gezicht

bouwbreed Premium

Bouwen aan een nieuw stadshart waarbij ook aandacht is voor de opwaardering van het uit de jaren zeventig daterende winkelcentrum Groot Gorecht; het herstructureren van de wijken Noorderpark en Margrietpark en de bouw van een nieuwe woonwijk met zeshonderd woningen onder de naam Vosholen aan de zuidrand van de stad. Er wordt hard gewerkt in Hoogezand-Sappemeer. Zo rond 2008 heeft de Groningse stad dan ook een compleet nieuw gezicht, zo is de bedoeling.

“Nee, we zitten bepaald niet stil”, reageert communicatieadviseur J. Koedam na het opsommen van de grootste bouwactiviteiten die momenteel gaande zijn in Hoogezand-Sappemeer. Met zijn ruim 33.000 inwoners en zes buitendorpen is Hoogezand-Sappemeer de tweede gemeente van Groningen. Door de veenkoloniale geschiedenis kenmerkt de stad zich door een langgerekte lintbebouwing zonder duidelijk centrum. Het winkelbestand is versnipperd en de stad kampt bovendien met een moeilijk bereikbaar stadshart. In 1999 werd daarom het stedenbouwkundig plan gepresenteerd om het centrum in tien fasen op de schop te nemen en dit een ander aanzien te geven.

“Het is de bedoeling dat we alle winkels concentreren in één groot winkelcentrum in het hart van de stad en in twee kleinere subcentra in Sappemeer en Martenshoek”, legt Koedam uit. Dat grote winkelcentrum is er al. Het heet Groot Gorecht en werd in de jaren zeventig gebouwd. Er ligt nu een plan klaar om dit centrum de komende twee jaar voor 30 miljoen gulden aan te passen en uit te breiden. De gemeente werkt daarbij samen met projectontwikkelaar Crownpoint BV uit Heerhugowaard. “De ontwikkelaar neemt de uitbreiding van het winkelcentrum voor zijn rekening. Ook wordt er een woontoren met appartementen gebouwd. De gemeente zorgt voor verbetering van de infrastructuur rondom Groot Gorecht. Zo komt er een zoekring voor het winkelend publiek.”

Een andere maatregel die behoort tot het ‘project stadshart’ is de aanleg van een autotunnel (is inmiddels gereed) onder de spoorlijn dwars door Hoogezand-Sappemeer, om de bereikbaarheid van het centrum te bevorderen. De gemeente werkt hierbij samen met Railinfrabeheer. In totaal wordt er voor 100 miljoen gulden geïnvesteerd in de verbetering van het centrum.

De herstructurering van de wijken Noorderpark en Margrietpark is een ander groot project waaraan Hoogzand-Sappemeer werkt, in samenwerking met woningstichting Volksbelang. Koedam: “Het gaat om vooroorlogse wijken met portiekwoningen. Een groot deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw zoals appartementen en halfvrijstaande woningen. Verder waren er de nodige bedrijven gevestigd. Die zijn verplaatst.”

De woningstichting neemt de sloop en nieuwbouw voor zijn rekening, terwijl de gemeente de infrastructuur aanpast. Hoogezand-Sappemeer steekt 23 miljoen in de herstructurering terwijl Volksbelang 44 miljoen op het kleed legt. Hoewel er financiële problemen zijn rond dit al gestarte project, verwacht Koedam dat het na 2003 succesvol kan worden afgerond. “Er is een tekort ontstaan maar we zijn bezig dat te dichten”.

De plannen voor de realisatie van een nieuwe woonwijk Vosholen is ambitieus te noemen voor een gemeente als Hoogezand-Sappemeer, omdat de gemeente de bouw volledig aan de markt over laat. De wijk wordt ontwikkeld door de ontwikkelingscombinatie Vosholen CV waarin Bouwfonds Woningbouw, HBG Vastgoed en Bemog Projectontwikkeling zijn vertegenwoordigd. De wijk ligt in het zuidoosten van de stad en zal bij voltooiing in 2006 uit zo’n zeshonderd woningen bestaan. De bouw start deze maand. Per jaar worden ongeveer honderd woningen gebouwd.

Reageer op dit artikel